Muudeti raamatukogu nimetust

Põltsamaa linnavolikogu liikmed nõustusid raamatukogu esitatud taotlusega ja otsustasid Põltsamaal tegutseva senise Jõgeva maakonna keskraamatukogu nimetuse asendada nimetusega Põltsamaa raamatukogu.


Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud Põltsamaal asuva Jõgeva maakonna keskraamatukogu nimetuse muutmine. Raamatukogu nõukogu esitatud taotlus oli ajendatud asjaolust, et praeguse nimetuse tõttu on sageli ette tulnud päris tõsiseid segadusi ametlikus asjaajamises ning nii lugejate kui raamatukogus toimuvate üritustega seotud probleeme.

Nimi eksitab inimesi pidevalt

Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni lausus, et linnavolikogu liikmete ette on jõudnud eelnõu, milles tehakse ettepanek muuta ümber Põltsamaal asuva Jõgeva maakonna keskraamatukogu nimetus Põltsamaa raamatukoguks. Senine raamatukogu nimetus on eksitanud paljusid inimesi ja nõuniku hinnangul on seetõttu raamatukogu nimetuse muutmine täiesti põhjendatud.

Jõgeva maakonna keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel lausus, et veel eelmise aasta lõpus tuli tal seoses valesti välja kirjutatud raamatukogu nimetusega paar raamatukogule laekunud arvet ümber kirjutada. Niisuguseid eksimusi esineb päris tihti. Vahel on nimetusest jäetud välja sõna maakond, vahel on Jõgeva maakond asendatud sõnaga Jõgevamaa jne. Rutt Rimmel tõdes, et kui inimesed väga sageli eksivad raamatukogu nimetuse välja kirjutamisega, siis on mõistlik selline nimetus ära muuta.

Keskraamatukogu direktor oli volikogu liikmetele saatnud selgituse, et nad saaksid paremini aru raamatukogu nimetuse muutmise vajadusest. Selles selgituses on öeldud, et mitmed Põltsamaa raamatukogus osalema pidanud koolitajad on otsinud Veski tänavat Jõgevalt, ehkki Jõgeva maakonna keskraamatukogu asub Põltsamaal Veski tänaval. Seetõttu on need inimesed nii mõnigi kord jõudnud kohale kokku lepitud kellaajast oluliselt hiljem ja mitmed nendega kohtuma tulnud inimesed ei ole saanud nende kohale jõudmist ära oodata.

Nn katuseraha kanti Jõgeva vallale

Raamatukogule läkitatud kiireloomuline postipakk on saadetud Jõgeva Konsumi pakiautomaati. Kui Põltsamaal asuv Jõgeva maakonna keskraamatukogu valiti riigi 10 kaunima raamatukogu hulka, läks seda pildistada soovinud inimene maja Jõgevalt otsima. Kultuuriministeeriumist saadeti välja pressiteade nõuniku esinemise kohta Jõgeval, ehkki see üritus toimus tegelikult Põltsamaal. Kui riigikogu eraldas nn katuseraha Jõgeva maakonna keskraamatukogule, suunati see tegelikult Jõgeva vallavalitsusele. Jõgevalt helistavad Jõgeva linnaraamatukogu lugejad sageli Põltsamaale, et pikendada raamatu tagastamise tähtaega või saada teada, kas raamatukogus on neid huvitav raamat.

Üritused toimuvad ikka Põltsamaal

Põltsamaa raamatukogus toimuvaid üritusi reklaamitakse juba ammu välja toimumise kohaga Põltsamaal, sest õige nimetuse välja kirjutamisel pole välistatud, et mõni üritusest huvitatu hoopis Jõgeva linnaraamatukogusse läheb.

Kui vaadata teisi niisuguseid raamatukogusid, mis täidavad maakonna raamatukogule pandud ülesandeid, siis Tartumaal täidab niisugust funktsiooni Kõrveküla raamatukogu, Ida-Virumaal Jõhvi keskraamatukogu, Viljandimaal Viljandi linnaraamatukogu. “Raamatukogu nimetus ei pea kajastama neid ülesandeid, mida maakonna keskraamatukogul tuleb täita,” lausus Rutt Rimmel. “Niikaua kuni kehtiv seadus sätestab, et üks maakonnas asuvatest raamatukogudest täidab maakonna keskraamatukogu ülesandeid, niikauaks jääb see funktsioon alles olenemata raamatukogu nimetusest.”

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus