Muudeti raamatukogu kasutamise eeskirja

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli volikogule eelnõuna esitatud Põltsamaa raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine.


Põltsamaa raamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul vajab raamatukogu kasutamise eeskiri muutmist seoses haldusreformiga ning raamatukogude viimisega ühtse juhtimise alla. Veelgi enam tuleb raamatukogu kasutamise eeskirjas muudatusi teha isikuandmete kaitse üldmäärusest lähtuvalt.

Kõige olulisem muudatus seoses isikukaitse andmetega puudutab puuetega inimesi, kellelt on nüüd õigus küsida infot nende tervise kohta, mida varem teha ei tohtinud. Nüüd on see lubatud põhjusel, et raamatukogu töötajad osutavad puuetega inimestele koduteenindust.

Kultuuriministeerium on andnud soovituse, et isikuandmete kaitse oleks eraldi paragrahvina nähtav. Üks suuremaid muudatusi puudutab laenutustähtaja pikkust, mis siiani oli erinevatel raamatukogudel erineva pikkusega. Nüüd on kõikidel raamatukogudel laenutusperioodi pikkuseks kolm nädalat. Kui raamatut ei ole tähtajaks tagastatud, on raamatukogul õigus nõuda viivist kuus senti ööpäevas ühe tagastamata raamatu kohta.

Kui raamatukogu kasutamise eeskiri saab vastu võetud, on iga raamatukogu ülesanne teavitada oma kliente kehtima hakanud eeskirjast. Volikogu liikmed otsustasid Põltsamaa raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestada neile esitatud kujul.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus