Muudatustest hambaravihüvitiste maksmisel

Sellest aastast muutusid hambaravihüvitiste määrad. Alates 01.01.2007 maksab Haigekassa hambaravihüvitist kalendriaastas järgmiselt:

· vähemalt 19-aastasetele kindlustatud isikutele kuni 300 krooni ;
· rasedatele kuni 450 krooni ;
· alla 1-aastase lapse emadele kuni 450 krooni ;
· suurenenud hambaraviteenuse vajadusega kindlustatud isikutele kuni 450 krooni .

Hüvitise taotlemiseks tuleb Haigekassale esitada avaldus ja hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument. Rasedatel tuleb lisaks esitada rasedust tõendav arstitõend ja suurenenud hambaraviteenuse vajadusega hüvitise taotlejal arstitõend, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaraviteenuse vajadust.

Avaldus koos vajalike lisadega tuleb saata posti teel või tuua ise Haigekassa piirkondlikku osakonda. Avalduse blankette saab Haigekassa klienditeeninduse büroost, haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee, Eesti Posti postkontoritest ning Valga, Jõgeva ja Võru maavalitsusest. Hambaraviteenuse hüvitist saab taotleda ka tagantjärele kuni kolme aasta jooksul.

Hambaproteesihüvitist on õigus saada 63-aastastel ja vanematel inimestel ning pensionäridel, kes saavad vanaduspensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

Haigekassa hüvitab alates 01.01.2007 üks kord kolme aasta jooksul 4000 krooni hambaproteeside maksumusest. Kolmeaastast perioodi hakatakse arvestama esimese hambaproteeside tegemise arve lõpetamise kuupäevast ehk päevast, millal proteesid valmis said.

Nendel, kes eelmisel aastal kasutasid hambaproteesihüvitisest ära 2000 krooni, on õigus saada hüvitist veel 2000 krooni eeldusel, et teenus on osutatud pärast 1. jaanuari 2007.

Lisa informatsiooni on võimalik saada Haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee või kliendiinfo telefonilt 16363.

ANU VALLI,
Haigekassa Tartu osakonna
klienditeenindusbüroo juhataja

blog comments powered by Disqus