Muudame elu päriselt, mitte paberil

Praegu on maakonnas käimas maakonna arengustrateegia arutelu. Esmaspäeval arutleti dokumendi üle Põltsamaa kultuurikeskuses. Selge see, et maakonna arengustrateegia tuleb vastu võtta, sest see on omavalitsustele ja maakonnale tervikuna kohustuseks ning sellega käib kaasas ka finantsiline pool. Ent kuulates seda üdini kantseliitlikku juttu, mida on sadade tuhandete tähemärkide jagu kirja pandud, olgu siis paberile või digitaalselt, kerkib paratamatult küsimus, mis on selle tulemusena Jõgevamaal paremaks muutunud.

Vaadates tõtt karmide ja kuivade faktidega, tuleb tõdeda, et rahvaarv Jõgevamaal tervikuna ja kõigis kolmes vallas eraldi võetuna on languses, elanikkond vananeb, siin koolid lõpetavad noored eelistavad tulevase elu- ja töökohana suuemaid linnasid või välisriike. Kõik see sunnib küsima, kas ei oleks viimane aeg maakonna tegevuses midagi tõsiselt ümber muuta. Mõelda päriselt sellele, kuidas siia ettevõtlust juurde meelitada, kuidas luua domineerivale puidu, toidu- ja metallitööstusele ning põllumajandusele juurde täiendavaid töökohti senisest erinevaid tegevusi pakkuvates ettevõtetes. Et järgnevaid valdade ja maakonna arengustrateegiaid kavandades ja vastu võttes ei peaks taaskord vaatamata headele ning ilusatele kirja pandud mõtetele tõdema, et rahvaarv on ikka languses, elanikkond endiselt vananeb ja noored valmistuvad Jõgevamaa tolmu oma jalgelt pühkima.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus