Müts maha emakeeleõpetajate ees!

„Võõra keele võõras sõna tõukab eemal` emakeele,” on öeldud „Saami laulus”, mille eestindas omal ajal Juhan Viiding ja mida laulsid noored ja vihased möödunud sajandi seitsmekümnendatel, kui vene keel siinmail peale tungima kippus.  

Paraku on teema ka meie oma riigi aegu jätkuvalt ja järjest enam aktuaalne, vahetunud on vaid võõras keel. Algklassilapsed tutvustavad üksteisele oma nutitelefoni võimalusi ja arvutimänge, lisades eestikeelsetesse lausetesse sujuvalt ingliskeelseid sõnu – nii saab rutem.  

Raha taotlemine kogukonnale tarvilikuks ettevõtmiseks nõuab projekti kirjutamisel teinekord sääraseid lausekonstruktsioone, mis lihtsameelsel võhikul kuklakarvad turri ajavad.  Võõrkeelsete tekstide pealiskaudne otsetõlge ei tule asjale kasuks. Aeg-ajalt peab kuulma ja lugema, et paljudel on juba üsna ükskõik, milliste reeglite järgi moodustatakse meie maakeele käändelõpud. Sääraste ilmingute kiuste ajavad aga  emakeeleõpetajad meie koolides väsimatult oma joont ja jonni, et eesti keel koolijütsidele nii kõnes kui kirjas selgeks saaks ja ikka armas oleks. Suur tänu, koolmeistrid, et te seda suudate! Homme on emakeelepäev. Lipupäev ka! 

13. märts 2014

blog comments powered by Disqus