Mustveesse, Jõgevale ja Põltsamaale infotahvlid?

Juba mõnda aega on Jõgevamaal teemaks elektrooniliste infotahvlite paigaldamine maakonna igasse linna. Idee käis välja Mustvee linnapea Max Kaur, kes sellest oma Jõgeva ja Põltsamaa kolleege teavitas. Ka maavanemale on saadetud vastava sisuga pöördumine, milles taotletakse abi idee elluviimiseks.


Mustvee linnapea sõnul sai ta selle mõtte Räpinast, kus niisugune infotahvel juba olemas. Mustvee linnapea hinnangul võiks toetust taotleda ka Euroopa Liidu struktuurifondidest. Max Kauri nägemus on, et infotahvlitelt leiab teavet eeskätt maakonna linnades ning valdades toimuva kohta, samuti võiks sealt lugeda riigi olulisemaid uudiseid ning ka ajalehe Vooremaa internetilehekülg võiks nähtav olla. 

Vajadus on tegelikult olemas

Mustvee linnapea kinnitusel on Räpinas taoline infoallikas väga atraktiivne ja efektiivne. Reklaam võiks aga elektroonilisel tahvlil tasuline olla, mis aitaks vähendada selle paigaldamiseks tehtavaid kulutusi. Reklaami maht  peaks samas jääma mõistlikkuse piiresse. Vajadusel võiks  infotahvel olla kaitstud turvaklaasi ja väikeses asulas võiks teave olla kättesaadav näiteks kella 6-st hommikul kuni kella 23ni õhtul.

Et saada aimu, palju selliste infotahvlite paigaldamine maksma võiks minna, soovitas Kaur kiigata internetioksjoni lehekülgedele, kus taolisi vahendeid hulganisti müüa pakutakse. Elektroonikaseadmed odavnevad maailmas järjest ja hinda aitab langetada ka hulgiost ehk kolmele tahvlile tehtav ühishange.

Mustvee linnapea pole nõus väitega, et internetiajastul puudub taoliste infotahvlite järele vajadus. Tema sõnul on praktiline elu tõestanud, et inimestele meeldivad keskustes asuvad suured infotablood. 

Kahes linnas pole veel otsust tehtud

Jõgeva linnapea Aare Olgo sõnul pole kõnealust teemat Jõgeva linnavalitsuses ega -volikogus ametlikult arutatud, ent tal on infotahvlitest eraviisiliselt juttu olnud mõne linnavolikogu liikmega ja vastukaja on olnud positiivne. Olgo sõnul elame me küll internetiajastus, kuid nooremad inimesed saavad neile vajaliku info kätte internetist, vanemad aga endiselt trükiajakirjandusest, reklaamist ning välireklaamist.

Olgo sõnul peaks selline infotahvel asuma kindlasti kesklinnas ning seal avaldatavad reklaamid peaksid olema tasulised.  Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul avaldas mitu linnaelanikku möödunud sügisel soovi, et linnas võiks elektrooniline teabetahvel olla. Ta kirjutas koos Mustvee ja Jõgeva linnapeaga maavanemale saadetud vastavasisulisele  pöördumisele alla.

Aiaots lisas, et kui sellised infotahvlid saab hankida projektirahade toel, võiks seda teemat kaaluda, kuid teisalt tuleb arvestada ka selle tulevaste haldamiskuludega.  Ta on seda meelt, et peabki otsima uusi võimalusi, et pakkuda linnaelanikele paremaid lahendusi oma igapäevaelu korraldamiseks.

Põltsamaa linna rahvas saab Aiaotsa sõnul infot nii piirkondlikust ajalehest Vali Uudised, kohalikust infoportaalist kui ka maakonnalehest Vooremaa. Selle poolest ollakse Mustveest paremas olukorras. 

Maavanem toetab õpetajate ideed

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi sõnul on ta päringud elektrooniliste infotahvlite hinnakalkulatsioonide kohta välja saatnud ja uurinud nende hindu mitmetelt firmadelt. Hinnaklassid erinevad märkimisväärselt. Hind sõltub suurel määral sellest, kas tahvlil saab esitada ainult tekstisõnumeid või ka videoklippe, kui suur on ekraan ja kas seda soovitakse paigaldada siseruumidesse või õue jne. Oluline on seegi, kes katab infotahvli haldamise kulud. 

Tänapäeva tehnoloogia ülikiire arengu juures tuleb arvestada tõsiasjaga, et kolme-nelja aasta pärast võib see tehnoloogia juba aegunud olla. Maavanema sõnul tasuks hoopis muude teemadega tõsisemalt tegeleda, sest raha on niigi kõigil väga napilt. Infotabloode paigaldamiseks tuleks raha leida millegi muu arvelt, olgu selleks mõne katuse uuendamine, tänava parandamine vms.

Svjatõšev peab praegu prioriteetseks hoopis maakonna õpetajate välja pakutud ideed, et järgmise õppeaasta alguses saaksid kõik maakonna esimeste klasside õpilased endale tahvelarvuti.

Räpinas infotahvel omaks võetud

Räpina vallasekretäri Kalle Lahti sõnul pärineb infotahvli paigaldamise idee sealselt vallavanemalt. Räpinas on elektrooniline LED ekraan üleval juba 2012. aastast ja see asub linna haldushoone ees.  Kättesaadav on info Räpina valla haridusest, kultuurist, spordist, MTÜdest, samuti leiab  reklaami ja teateid.  Infotahvli paigaldamine läks koos  tarkvaraga maksma 25 000 eurot. Teated ja reklaam on oma valla organisatsioonidele, asutustele ja MTÜdele tasuta.

Vallas tegutsevale ettevõtjale on reklaamiaega üks kord kuus ühe vabalt valitud nädala jooksul kaks minutit tasuta. Tasulisi reklaame näidatakse kella 11.00-13.00 ja 17.00-19.00. Reklaamid peavad vastama reklaamiseaduses kehtestatud nõuetele, poliitilist ja usulist propagandat sisaldavaid reklaame ja teateid ei avaldata. Info edastamist korraldab selleks volitatud inimene. Tegelikult on Räpinas võimalik edastada reklaami ja teateid ööpäevaringselt, kuid energia säästmiseks ja valgusreostuse vältimiseks lülitatakse ekraan ööseks välja.

Ekraanile kulub 250 eurot kuus, millest umbes poole katab ekraani omatulu ja ülejäänu Räpina vald. Kalle Laht kinnitas, et kohalik rahvas on infotahvli omaks võtnud ning tema soovitab seda ka teistele omavalitsustele.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus