Mustveesse ehitatakse lähiajal uus sild

Tänavu alustatakse Mustvee uue silla ehitamisega, mis peaks valmima tuleval aastal. Kas vana silla demonteerimine võiks samuti käesoleval aastal alata, pole veel teada.

Eile andis Jõgeva maakonna tänavustest teede remonditöödest ülevaate maanteeameti lõuna regiooni asedirektor Janar Taal. Maanteeameti esindaja sõnul on käesoleva aasta suurimaks teetööde objektiks Jõgevamaal Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Tabivere-Pikkjärve lõigu taastusremont kilomeetritel 19,5.-29,7. Sellel teelõigul tuleb ka tee muldkeha uuendada ning seetõttu on teelõik suletud aprilli lõpust kuni mai lõpuni. Tee peaks valmima tänavu oktoobris.

Kergteid on kavas rajada Jõgevamaale tänavu 900 meetri ulatuses, neist Lustivere asulasse 300 meetrit ning Sadala asulasse 600 meetrit. Need kergteed peaksid valmima juulikuu lõpuks. Janar Taali sõnul lähtutakse kergteede rajamisel põhimõttest, et eelkõige ehitatakse need asulate ja nende läheduses paiknevate koolide vahele. Muul juhul on kergteede rajamine tõenäolisem koos suuremate teede ehitamisega. 

Saadjärve-Mullavere tee saab tolmuvaba katte

Mitmel kruusatee lõigul alustatakse tolmuvaba katte rajamisega. Tolmuvabaks saavad Saadjärve-Mullavere tee ning kaks lõiku Tabivere-Uhmardu teest. Alustatakse ka Tabivere-Uhmardu tee Tabivere-Elistvere lõigule mustsegust katte rajamisega umbes kuue kilomeetri pikkusel lõigul. See teelõik peaks valmima järgmisel aastal.

Kolmel kruusateelõigul tehakse tänavu ka remonditöid. Remonti vajavatest kruusateedest alustatakse sellel aastal töödega Viruvere-Kureküla tee nelja kilomeetri pikkusel lõigul, Kärksi-Elistvere teel 5,5 kilomeetri pikkusel lõigul ja Vanassaare-Ruskavere teel 3,5 kilomeetri pikkusel lõigul. Korduspindamist on käesoleval aastal kavas teha 16 teelõigul 48 kilomeetri ulatuses.

Õuna-Vaimastvere teelõigu remonditöödega sellel aastal ilmselt ei alustata. 

Tartu ja Põltsamaa vahele 2+1 teelõigud

Maanteeameti lõuna regiooni asedirektori sõnul on amet välja pakkunud võimaluse rajada Tallinna-Tartu maanteel Põltsamaa ja Tartu vahele mõned n-ö 2+1 teelõigud. Samas pole veel otsustatud, kumba maakonda kolmerealised teelõigud võiksid tulla ja milline võiks olla niisuguste teelõikude kogupikkus. Põltsamaa ja Tartu vahel on liiklustihedus niisugustes piirides, kus piisab 2+1 variandist. Teoks võib selliste teelõikude ehitus saada Euroopa Liidu järgmisel finantsperioodil, mis algab 2014. aastal.

Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kohustetäitja Mart Tooming tõstatas küsimuse Põltsamaa linna murest linna ainukese n-ö autosilla kohta, mis on tugevalt amortiseerunud ja vajab remonti, kuid mida linn ise rahastada ei suuda. Samas kuulub see sild linna omandisse. Janar Taali sõnul ei saa maanteeamet selle objekti puhul midagi ette võtta, sest Põltsamaa nn suur sild ei kuulu riigile. Ta soovitas linnajuhtidel teha tagatrepitööd, veenmaks poliitikuid selles, et see sild tõesti remonti vajab. Maanteeameti lõuna regiooni asedirektor lausus, et riik selliseid objekte kindlasti enda omandisse võtta ei taha ja taoline omanikuvahetus võib kõne alla tulla ainult väga erandlikel juhtudel. Pigem oleks riik huvitatud mõnede riigiteede üle andmisest kohalikele omavalitsustele.

Janar Taali sõnul on raha teede remonditöid silmas pidades maakondade vahel küllaltki võrdselt jagatud. Jõgeva maakonnale on tänavusteks teeremonditöödeks plaanitud 5,6 miljoni eurot. Jõgevamaal on kokku 1112,5 kilomeetrit riigiteid, mida hooldab maanteeameti lepingupartner Vooremaa Teed.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus