Mustvees võimalik maamaksuvabastust taotleda

 

Mustvee linnavolikogu võttis eelmise aasta 28. oktoobril vastu määruse, mille alusel on Mustvee linna elanikel võimalik taotleda maamaksuvabastust 0,15 hektari ulatuses elaniku kasutuses olevalt elamumaalt. Maamaksuvabastust saavad taotleda riikliku pensioni saajad, represseeritud või represseeritutega võrdsustatud isikud, maa omanikud, kui sellel maal asuvas elamus on vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele maksumaksja elukoht.

Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Inimese vastavasisulise avalduse vaatab läbi ja otsustab selle alusel maksuvabastuse Mustvee linnavalitsus linnavolikogu poolt kehtestatud tingimustel. Maksuvabastuse taotlused tuleb esitada hiljemalt  käesoleva aasta 16. jaanuariks Mustvee linnavalitsusele. Avaldusi saab esitada nii elektrooniliselt kui paberkandjal.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus