Mustvees vahetus vallavanem

  1. Täna Mustvees toimunud vallavolikogu istungil avaldati umbusaldust senisele vallavanemale Terje Rudissaarele. Avalduses esitatud süüdistuste kohaselt osaleb vallavanem mõjuvõimuga kauplemises. Samuti öeldi avalduses, et paljud toetuste ja laenude andmise otsused, lepingud ja konkursside ning hangete läbiviimine on otseses vastuolus seadustega või seotud konkreetsete isikute huvidega.

25. mail anti Mustvee vallavolikogus sisse teine umbusaldusavaldus vallavanemale, millele oli alla kirjutanud 6 vallavolikogu liiget. Võidupüha eelsel päeval otsustasid Mustvee volinikud kaaluka enamusega vallavanema saatuse: 14 volikogu liiget oli umbusalduse poolt, 5 vastu ja 1 neist erapooletu. 

Uue vallavanema valimisel seati üles kaks kanditaati. Valimisliit Meie Vald 2035 esitas vallavanema kandidaadiks Indrek Kullami, Keskerakond seadis vastaskandidaadina üles Terje Rudissaare. Salajase hääletamise võitis ülekaalukalt Indrek Kullam. 

Indrek Kullam ütles peale hääletustulemuse selgumist, et esmalt soovib ta volinikud ühe laua taha saada, et arutleda, kuidas edasi. Tema sõnul on üks esimesi ülesandeid töörahu taastamine. „Kõik see, mis sügisel toimuma hakkab, tuleb ette valmistada. Mitmed asjad on siin täna juba kriitilises seisus. Ma loodan, et me saavutame töörahu nii vallavolikogus, valitsuses kui allasutustes. See on meie jaoks väga oluline.”

Kullam ei näe, et uues ametis midagi drastilist juhtuma hakkaks. „Valla puhul on arengukava ja eelarvestrateegia, tegelik liikumine käib seda rada pidi. Praegu põhiprobleem, mida mina näen, on soojamajanduses. Ees ootab tõenäoliselt hinnatõus. Peame vaatama, kuidas sügisele vastu minna. Siin on mitu asja, näiteks küsimus kui palju vald peab doteerima kodanike soojast,” sõnas ta ning lisas, et hetkel igasugused ehitamised ja arendamised ei ole otstarbekad, sest turg muutub tugevalt. „Eelarve seis teeb tõsist muret, kui siin peakski mingi ehitus käima minema, siis likviidsusprobleem on päris suur. Mustvee ei ole väga rikas omavalitsus. Seda probleemi ma näen, et kuidas finantsidega välja tulla,” rääkis Kullam. 

Indrek Kullami sõnul on tema jaoks võõramad Voore ja Kääpa piirkond, millega ta tahaks kindlasti rohkem tuttavaks saada. Samuti soovib ta haridusasutused läbi käia, et pilti ette saada, kuidas sügisel koolid jätkavad ja et ka koolijuhid oleks pädevad oma tegudes.

Võrdluses eelmise vallavanema suhtlusstiiliga loodab Kullam, et ta saavutab rahu. „Asju võib alati kahte moodi öelda, võib ilusti öelda või teravalt,” ning avaldab, et selline revolutsiooniline olukord tekkis suuresti sellest, et ka teiste erakondade liikmete seas oli rahulolematus pikalt olemas. 

TAIMI LUTSAR

blog comments powered by Disqus