Mustvees tähistatakse eesti kooli väärikat juubelit

1828. aasta 2. oktoobril avati Mustvee Eesti Algkool. See ajalooline fakt annab põhjuse tähistada täna Peipsi pealinna eestikeelse hariduse järjepidevuse kandja Mustvee kooli, endise Mustvee gümnaasiumi 190. aastapäeva.


Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ade-Liis Soosaar on Mustvee kooli juubeliks ette valmistanud luulekava kooli vilistlaste kirjutatud luuletustest. Neist vanemad pärinevad aastatest 1902‒1903, uuemad selle sajandi esimestest aastatest. „Kava esitavad üheksanda klassi õpilased. Meie kooli viienda klassi õpilased esinevad luulekavaga „Koolipoiste sügisnägemus”, mille koostajaks on Pala kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Leili Lind,” rääkis Ade-Liis Soosaar.

Vastates küsimusele, kui palju õpilased Mustvee koolis läbi aegade muutunud on, tunnistas õpetaja Soosaar, et pedagoogid on seda ka ise arutanud ja järeldusele jõudnud, et hingelt ja loomult on iga ajastu noored üsna ühesugused. „Tänapäeva noortel on küll nutiseadmed, aga nende põhiolemust see oluliselt ei muuda,” kinnitas õpetajanna.

Oma kooli õpetajaks

Ade-Liis Soosaar on ise Mustvee gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud. „Meie klassis oli neli poissi ja neliteist tüdrukut. Tegutsemistahet jätkus, korraldasime rohkesti meeldejäävaid ja huvitavaid sündmusi,” meenutas tänane pedagoog.

„Pärast Tallinna ülikooli lõpetamist oli plaanis ka pealinna tööle jääda. Siis käis mingi „krõks” ja tundsin, et Tallinna elust kipub villand saama. Tekkis soov tulla tagasi kodukanti. Nii tulin end Mustvee gümnaasiumi praktikale pakkuma. Direktor Luule Nõmm oli sellega väga nõus ja praktika loogiliseks jätkuks oli tööle asumine,” rääkis õpetaja Soosaar, kes on tänaseks Mustvee koolis töötanud kakskümmend kaks aastat.

Ade-Liis Soosaar korraldab Mustvee koolis igal aastal emakeelenädala üritusi ja emakeelepäeva aktust, mida õpilased väga ootavad. Samuti on õpilased tema juhendamisel mitu näidendit lavale toonud.

Mustvee kooli vilistlane on ka tänane muusikaõpetaja Reet Pappe. „Siit sain kaasa ma oma muusikaarmastuse. Mäletan hästi meie kunagist muusikaõpetajat Rutt Koppelit, kes kooli koori laulupeole viis. Klaver, mida õpetaja Koppel tunnis mängis, on koolis praegugi alles. Vanemate ergutusel läksin Jõgeva muusikakooli viiulit õppima. Keskkoolipäevil kultuuriorganisaatoriks olles kaasasin laulma nii poisse kui tüdrukuid. Nüüd on kiindumus muusikasse mulle elukutseks saanud,” sõnas Pappe.

Reet Pappe juhendamisel esitavad Mustvee kooli õpilased aastapäevaaktusel muusikalise kava. „Olen selleks ette valmistanud mõned laulud. Inspiratsiooni selleks andis ka koolimaja puust trepp ja selle käsipuu, mis meenuvad mu enda koolipõlvest. Kirjutasin ka ise laulu „Vana kool”, mille neidudeansambel pidulikul aktusel esimest korda ette kannab. Peaproovid toimuvad kultuurimajas.”

Pappe sõnul on Mustvee koolipere väike ja kokkuhoidev. „Inimesed tunnevad ja mõistavad üksteist, suudavad üksteist toetada ja ühte hoida. Ma loodan, et seda osatakse hinnata ja meie kool jääb ikka kestma.”

Reet Pappe juhtis tähelepanu ka juubeliks avatud näitusele kooli arvukatest lendudest. „Neist ühes lennus aastakümneid tagasi lõpetas kooli ka mu ema,” lisas ta.

Valmib loodusainete õppeklass

Õppealajuhataja, füüsikaõpetaja Kalle Jürgenson tunneb kooli aastapäeva eel heameelt tänapäevase loodusainete õppeklassi valmimise üle. Tema sõnul saab klassis teha kõiki katseid, mis loodusainete õppimisel vajalikud. Ühe sellise tänapäevase klassi maksumus on ligi 200 000 eurot.

„See, et Mustvees on eestikeelset haridust alates 1828. aastast järjepidevalt antud, loob eeldused väärikaks edasiminekuks Mustvee linnale ja kogu Mustvee vallale. Kooli aastapäeva pidulik tähistamine aitab tugevdada kindlasti ka sidemeid vilistlaste, kunagiste õpetajate ning tänase koolipere vahel. Kohtuvad paljud, sest meie koolil on ikka väga pikk ajalugu,” rääkis Jürgenson.

Kooli direktor Arne Piirimägi lubas juubelikõnes keskenduda sellistele märksõnadele nagu ajalugu ja tulevik, õpetajate roll erinevatel aegadel, sidusus avatud ühiskonnaga.

„Mustvee kool on väike ja hubane õppeasutus, kus kõik üksteist hästi tunnevad. Mullegi saab see kool iga päevaga kodusemaks. Meie linnas tegutseb ka vene gümnaasium, kus gümnaasiumiklassides õpivad nii eesti- kui ka venekeelsed noored. Võimalik, et tulevikus ehitatakse Mustveesse üks avar ja kaasaegne koolimaja. On ju eesti ja vene kogukond Mustvees ja selle ümbruses koos elanud ning arenenud,” lausus koolijuht. „Mustvee hariduselu edukäigu vaatevinklist on väga oluline tahtmine ja unistamine,” lisas Piirimägi.

Kümme aastat tagasi, kooli 180. aastapäevaks ilmus ka raamat ja valmis kooli lipp, mille kujundas Janek Romanovitš ja õnnistas EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer. Toona kandis kool veel nime Mustvee gümnaasium, gümnaasiumihariduse andmine kestis koolis 2015. aastani.

Tänased aastapäevapidustused algavad kontsertaktusega Mustvee kultuurikeskuses ja jätkuvad hiljem koolimajas. Selles koolis on omal ajal õppinud mitmed meie kultuuriloos tuntud inimesed, näiteks näitleja Aino Talvi, raadio- ja teleajakirjanik Valdo Pant ja kirjanik Heino Kiik.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus