Mustvees räägiti väikesadamate arendamisvõimalustest

Kolmapäeval Mustvee Kultuurikeskuses teabepäeva korraldanud Eesti Väikesadamate Liit peab vajalikuks, et Peipsi kalurid saaksid sadamateenust kasutada kodule võimalikult lähedal. Nõupidamisel toonitati ka vajadust tugevdada väikesadamate omavahelist koostööd, mis aitaks kaasa sadamate arendamisele.

Eesti Väikesadamate Liidu juhatuse esimees Jaak Reinmets ütles infopäeva sissejuhatuseks, et organisatsioon loodi kümme aastat tagasi väikesadamate ja rannarahva huvide tugevamaks kaitsmiseks, koolituste korraldamiseks ja ametkondade paremaks informeerimiseks sadamatega seotud probleemidest.

“Meie liitu kuuluvad nii mere kui ka Peipsi järve äärsed sadamad, millel on ka omad spetsiifilised probleemid. Peipsi piirkonna sadamatel on oma kontseptsioon välja töötatud ja praegu rajatakse keskset sadamat Mustveesse. Väga oluline on aga seegi, et kalurid saaksid hoida oma paate võimalikult kodu läheduses, seepärast tuleks mõelda ka väikesemate sadamate arendamisele. Kaluritel on väga raske oma tööd korraldada, kui sadam jääb nende elupaigast rohkem kui kümne kilomeetri kaugusele,” lausus Reinmets.

Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo juhataja kohusetäitja Raivo Vadi rääkis sellest, milliseid seadusesätteid peavad omavalitsused silmas pidama ehituslubade väljaandmisel sadamate rajamiseks ja sadamate tegevuse kontrollimisel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna peaspetsialist Karmen Kirs andis ülevaate uuest sadamaseadusest, mille valitsus peagi Riigikogusse menetleda annab. “Uus seadus tagab sadama haldamiseks ja arendamiseks senisest soodsamad võimalused, ” kinnitas Mustvee linnapea Mati Kepp.

Tema sõnul kuulub ka Mustvee linn Eesti Väikesadamate Liitu. “See ühendus mõjub kindlasti hästi sadamate vahelisele koostööle. Ühiselt tegutsedes on usutavasti paremad tulemused ka sadamate kaasajastamiseks raha taotlemisel,” märkis linnapea.

“Eestis tegutseb lisaks väikesadamate liidule ka sadamate liit, mitmeid sadamaid haldab aktsiaselts Saarte Liinid. Arvan, et riik vajab terviklikku sadamate kontseptsiooni, mille koostamise eestvedajaks võiks olla majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja mille valmimisprotsessis peaksid osalema ka põllumajandus- ja keskkonnaministeerium, samuti ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja teisedki asjast huvitatud organisatsioonid. Kontseptsioonis tuleks kajastada ka kalandust, turismi, veekogude läheduses asuvat tööstusettevõtlust ja muidki sadamatega tihedasti seotud valdkondi,” ütles Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus