Mustvees räägiti Peipsi kalavarudest ja põlevkivist

Teisipäeval toimus Mustvee kultuurikeskuses mõttevahetus sarjas „Eesti 101 rahvakohtumist“, mille kutsus ellu Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas. Arutelul oli juttu Peipsi kalavarude taastamisest, maavarade ökonoomsemast kasutamisest, bussipeatuste ja ülesõidukohtade valgustamisest ja mitmest teisest eluliselt tähtsast probleemist.


Mõttetalgulised jagunesid laudkondadesse Eesti ühiskonnaelule aktuaalseid teemasid arutama. Mõttevahetuse juht oli riigikogu liige Toomas Paur.

Sotsiaal- ja tervishoiuteemalist diskussiooni eest vedanud riigikogu liige Marika Tuus-Laul tõdes, et koosolijate arvates väheneks erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumine siis, kui perearstid töötaksid ka õhtutundidel ja puhkepäevadel. Tema sõnul tuleks koduhooldus- ja õendusteenust arendada sellisele tasemele, et eakad ja põdura tervisega inimesed saaksid eelkõige oma kodus elada.

Haridus- ja kultuuriteemalise arutelu kokku võtnud haridustöötaja Marianne Kivimurd-Tarelkina sõnul vajaksid õpilaskodud riiklikku toetust, sest peredel ja omavalitsustel ei pruugi selleks raha jätkuda. Nii jäävad aga hooleta lapsed, kes vajaksid elukohta õpilaskodus.

„Kutsehariduse süsteemis võiks olla koole, kus erialasid õpetakse ka lihtsustatud õppekavade alusel. Tarvis oleks arendada kutseharidust, mis oleks orienteeritud noortele, kellel põhihariduse omandamine pooleli jäänud või kes on erivajadusega, kuid soovivad ametit õppida,” rääkis Kivimurd Tarelikina.

Omavalitsustemaatikat vaaginud laudkonna mõtteid tutvustas Kasepääl elav ettevõtja Eva Kaitsa. „Leidsime, et inimesed peaksid võimalikult palju avalikke teenuseid kätte saama näiteks raamatukogus või rahvamajas. Pidasime oluliseks valla teede renoveerimist ja asfalteerimist. Uute kergliiklusteede rajamine soodustaks tervise heaks liikumist. Kindlasti on tarvis valgustada bussipeatused ja ülekäigurajad.”

Kaitsa sõnul oldi selle poolt, et külavanema staatus tuleb kehtestada ning külavanemal peaks olema juhtiv ja suunav roll kogukonnaliikumises.

Maaelu ja ettevõtlusteemalist vestlusringi vedanud SA Jõgeva Haigla juhataja ja Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder lausus, et maal vajavad väga paljud ümberõpet, mis on aga aeganõudev. „Selles protsessis osalejad vajavad ka elatusallikat, seega tuleks nendele maksta keskmist või miinimumpalka,” avaldas arvamust Põdder ja lisas, et kogu Eestis ja eriti Peipsi ääres peaks senisest rohkem tähelepanu pöörama loodusvarade hoidmisele ja taastamisele. „Peipsi järve ei tohi kaladest tühjaks püüda. Euroopa suuruselt neljandasse veekogusse tuleks senisest enam mitut liiki kalamaime tuua. Põhjalikumalt oleks tarvis tegelda maavaradega seonduvaga. Põlevkiviga kütame elektrijaamu, usutavasti saaks seda aga paremini kasutada keemiatööstuses,” märkis ta.

Rahvakohtumisel Mustvees osales ka riigihalduse minister Janek Mäggi, kes rääkis põhjalikumalt plaanist mitmeid riigiasutusi Tallinnast kaugemale viia. Ta kinnitas, et mitmed ministeeriumide spetsialistid ja ehk isegi osakonnajuhatajad saaksid teha kaugtööd.

Põdder lisas omalt poolt, et sellist töökorraldust kavandades on vaja mõelda ka riigiametnike abikaasade töötamisvõimalustele. „Muidu tekivad nn sisemaa Kalevipojad või -tütred, kes töö tõttu palju aega perest eemal viibima peavad,” tõdes ta.

Mustvee mõttevahetusel osalesid ka Lääne-Virumaalt riigikokku valitud Toomas Väinaste, Mustvee abivallavanem Enn Kurg ja Jõgeva vallavanem Aare Olgo.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus