Mustvees asutati Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu

 

Kolmapäeval asutati Mustvees MTÜ Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu, mis annab võimaluse taotleda Euroopa Liidu raha kalanduse ja teiste ettevõtlusvormide edendamiseks Peipsi äärsetes omavalitsustes.

Mustvee Kultuurikeskuses toimunud MTÜ Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu asutamiskoosolekut juhatas Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk selgitas uue organisatsiooni moodustamise eesmärke. 

Peipsi piirkonda 65 miljonit

“Perioodiks 2008-2013 on võimalus saada Euroopa Liidu vahenditest kalanduse ja teiste ettevõtlusviiside arendamiseks teatud rahasummad. Meetmest 4.1 eraldatakse Eestile 402 miljonit krooni, millest Peipsi piirkonnale laekub 65 miljonit krooni. Mittetulundusühingut on aga tarvis luua ennekõike selleks, et raha jagamine oleks võimalikult omavalitsuste keskne ning kohalikud elanikud saaksid ise otsustada, milleks raha tarvis oleks. Vastavat raha jagab põllumajandusministeerium PRIA kaudu,” rääkis Pirk.

Koosolijad kinnitasid MTÜ Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu põhikirja ja valisid juhatuse, millesse kuuluvad Peipsi kalurite organisatsioonide juhid Priit Saksing ja Urmas Pirk, Saare vallavanem Jüri Morozov, kalandusfirma OÜ Latikas juhataja Margus Narusing ja Räpina vallavanem Tiit Helm. Juhatuse üheks ülesandeks on ka raha taotlemiseks koostatud projektide läbivaatamine.

MTÜsse Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu võivad kuuluda ettevõtted, mittetulundusühingud ja omavalitsused. Ühendusel on üle kaheksakümne asutajaliikme. 

Koostöövõrgustik oluline

“Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu pakub uusi võimalusi kogu Peipsi piirkonna käekäigule, mitmesuguste ettevõtlusvormide edasiviimisele ja sealhulgas ka sadamaprojektide teostamisele. Et kala kõikidele kutselistele kaluritele ei jätku, tulekski Peipsi piirkonnas edendada ka turismi, puhkemajandust ja teisigi ettevõtlusvaldkondi,” kinnitas Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

“Loodan, et tänu Peipsi Piirkonna Arendajate Kogule õnnestub mõndagi paremaks muuta nii meie vallas tegutsevate järvekalurite kui ka puhkajate huvides,” märkis Tabivere abivallavanem Kalev Kurs.

“Tänu uue ühendusele on ehk võimalik saada raha, millega saab välja ehitada ka kalasuitsutamise ja -puhkekohad. Usutavasti soodustab Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu ka koostöövõrgustiku tekkimist ühesuguste huvidega inimeste vahel. Praegu on Peipsi piirkonnas tunda vajakajäämist sellisest koostööruumist,” tõdes Saare vallavanem Jüri Morozov.

Mustvee linnapea Mati Kepp ütles reedel Voorel peetud kohalike omavalitsuste koostööd lahkaval seminaril, et ühiselt tegutsedes on võimalik piirkonda ka suuremaid toetusi saada.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus