Mustvee võib jääda uue sillata

Muinsuskaitseameti sekkumise tõttu tööprotsessi jääb väga tõenäoliselt tänavu Mustveesse ehitamata 13,2 meetri laiune sild, kuhu oli plaanitud rajada jalg- ja jalgrattatee ning sillaalune läbikäik. Sild pidi valmima koos nüüdisaegse sadamaga.

</p>

Kalma-Mustvee maantee 36. kilomeetril paikneva 1935. aastal valminud silla asemele kavandatud uue silla ehitamine pidi algama tänavu juunis.

“Maanteeameti poole pöördus aga praeguse silla säilitamise vajaduse teemal Muinsuskaitseamet, sest selgus, et nõue silla säilitamiseks kajastub Mustvee sadama detailplaneeringus, mida muutmata või tühistamata pole käesoleval ajal võimalik sillaehituse plaanidega edasi minna,” ütles Maanteeameti Lõuna regiooni direktori asetäitja ehituse alal Janar Taal.

Praegu on uue silla ehitamise plaanid ajutiselt seiskunud. Läbirääkimised Mustvee silla tuleviku ning võimalike edasiste tegevuskavade osas alles kestavad. Et otsustusprotsessid võtavad aega, pole sillaehituse hanget paraku võimalik välja kuulutada. Maanteeametil tuli seoses sellega asendada Mustvee silla ehitus teise ehitusobjektiga Lõuna regioonis. Selleks on kaks väiksemat silda Aovere-Kallaste-Omedu maanteel,” lisas ta. 

Ekspertiis senisele sillale

Mustvee linnapea Pavel Kostromini sõnul on jõutud seisukohale, et olemasolev sild läheb maanteeameti rahastamisel tehtavasse ekspertiisi, et selgitada välja selle kandevõime.

“Ekspertiisi läbiviimine võtab aga aega, mistõttu võib juhtuda, et tänavu uue silla ehitamine ei alga,” lausus omavalitsusjuht. Linnapea pidas tööde parema korraldamise ja organiseerimise seisukohalt oluliseks, et uus sild oleks ehitatud samal ajal kui nüüdisaegne sadamgi.

Maanteeameti seisukohalt on senise Mustvee silla suurimaks probleemiks olnud madal kandevõime, mis on tekitanud betoonile ulatuslikke kahjustusi. Seetõttu otsustas maanteeamet vana silla täielikult lammutada.

“Silla ehitamise teemat on käsitletud mitmetel nõupidamistel, mis on toimunud maanteeameti töötajate osavõtul. Kui linnavolikogu istungil vastavasisulist informatsiooni jagasin, toonitas volikogu liige ja Mustvee aukodanik Sergei Borodin vajadust senine sild säilitada ning teatas, et on sellele tähelepanu juhtimiseks helistanud ka muinsuskaitseametisse,” rääkis Pavel Kostromin.

“Mul pole muinsuskaitseametiga silla teemadel ühendust olnud, antud küsimuses peaks aga vist igal linnakodanikul olema õigus  sinna pöörduda,” väitis Borodin. Ta rõhutas, et on vajalik lähtuda 2011. aastal linnavolikogus vastu võetud detailplaneeringust, kus on kirjas, et praegune sild tuleb säilitada ja remontida.

“1935. aastal ehitatud silda käis avamas riigipea Konstantin Päts. Ise mäletan silda hästi lapsepõlvest, sest elasin jõe ääres,” meenutas Borodin. 

Nüüdisaegsel sillal eelised

Pavel Kostromin märkis, et sild säilib ka siis, kui see viiakse  maanteemuuseumi. Selline plaan on olnud ka maanteeametil.

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi sõnul on maavalitsusse saabunud Muinsuskaitseametist kiri, mis puudutab silla ehitamist Mustveesse. “Probleemile tuleb leida mõistlik lahendus. Kurb, et küsimused seoses silla ehitamisega ei kerkinud üles varem. Nüüdisaegne sild on aga Mustvee liikluskorraldusele ja arengule kindlasti vajalik,” nentis Svjatõšev.

Pavel Kostromini sõnul muudaks uue silla valmimine liiklemise turvalisemaks ning aitaks kaasa sellelegi, et Kasepää valda külastavad bussituristid tuleksid ka Mustveesse ja Mustvee külalised satuksid Kasepääle.

“Armastan väga oma kodulinna ja hindan kõrgelt siinseid väärtusi. Arvan aga, et Mustvee praegune sild pole midagi sellist, mis lahingus uue ja vana vahel peaks peale jääma. Rõõmustasin siiralt, kui selgus, et Mustvee saab täiesti uue silla ning senine sild saab väärika koha maanteemuuseumis. Mul on kahju, et väidetavalt ühe inimese “heatahtliku” telefonikõne tõttu jäi moodsa silla ehitamine seaduse hammasrataste vahele ning üks viimase aja suuremaid ehitisi Mustvees jääb tõenäoliselt vähemalt tänavu ära,” nentis Mustvee linnavolikogu liige ja linnaraamatukogu juhataja Laidi Zalekešina.

“Praeguse seisuga ei saa välistada uue silla ehitamise võimalust olemasoleva silla asemele, kui kõik osapooled seda soovivad. Praegu pole aga võimalik anda konkreetseid lubadusi, millal uue silla ehitamisega alustada saab,” ütles Janar Taal.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus