Mustvee vene gümnaasiumis kullasadu

Mustvee vene gümnaasiumi kolmeteistkümnest lõpetajast pälvisid tänavu kuldmedali kolm: Uljana Baburina, Oksana Baškirova ja Andrei Šukurov.

Kõik kolm on Mustveest pärit, siin kogu oma lapsepõlve veetnud ning 12 aastat ühes klassis õppinud. Oksana rääkis, et kõik hinded on tal “viied” olnud alates üheksandast klassist, varem olid ka “neljad”. Kuldmedal tähendas Oksanale eelkõige usku endasse.

 

Klassis oli oma õpilasfirma

Oma klassi kohta väitis Oksana, et nad õppisid koos esimesest klassist peale, hoidsid ühte ja olid tublid. “Meil oli oma õpilasfirma, tegime kaarte,” lisas ta.

Uljana on samuti 12 aastat Mustvee vene gümnaasiumis õppinud. Kaheksa klassi lõpetas ta ainult “viitega”, siis tuli ka üks “neli”. Kogu gümnaasiumiaja on Uljana õppinud ainult “viitele”. Tüdruk mängis kuus aastat võrkpalli, viimane pool aastat jäi ta küll treeningutest ja mängudest eemale, sest polnud enam aega.

Uljana Baburina oli klassi õpilasfirmas müügijuhiks, see andis talle hea kogemustepagasi.

Oksana Baškirova ja Uljana Baburina soovivad mõlemad Tartu ülikoolis hambaarstiks õppida. Konkurss saab  seal olema tõenäoliselt suur. Kuldmedal neile suuri eeliseid ei anna, vaid mõned lisapunktid. “Kõrgkooli astumisel peame ise tublid olema,” nentisid tüdrukud.

 

Õpetas nooremaid arvutiga ümber käima

Andrei Šukurov on samuti kogu elu Mustvees elanud. Kui ta kooli läks, olid tal esimestel aastatel samuti kõik “viied”, kuid keskastmes tulid “neljad” ja “kolmedki” hulka. Üheksanda klassi lõpetas Andrei kolme “neljaga”, kõik ülejäänud hinded olid “viied”.

Andrei sooviks on edasi õppida Tallinna tehnikaülikooli informaatikateaduskonnas, temal on kuldmedali omanikuna teatud eelised, ta võetakse vastu väljaspool konkurssi. Kuna tehnikaülikool võtab tänavu vastu 200 uut informaatikatudengit, siis loodab noormees, et ta saab sisse.

Andrei tahab saada programmeerijaks ja kindlasti asutab ta oma firma.

Koolis juhendas Andrei Šukurov terve õppeaasta neljanda ja viienda klassi õpilaste arvutiringi. “Õpetasin neile elementaarseid arvutioskusi, samuti tekstitöötlusprogramme kasutama. Põhiliselt piirdusime OfficeŽi programmidega, et nad oskaksid oma referaate arvutis teha. Osales praktiliselt terve klass, ainult mõni üksik laps loobus,” rääkis Andrei.

12. klassis käisid nii Mustvee vene gümnaasiumi kui ka Mustvee gümnaasiumi abituriendid koos merendusklassis, neil olid ühised tunnid ja õppused. Poistele oli kõik järvega seonduv huvitav, tüdrukutele ehk vähem.

Mustvee vene gümnaasiumi direktor Jaan Rahuküla iseloomustas viimase lennu õpilasi, kasutades kirjanik Anton Hansen Tammsaare väljaöeldut – tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Tema sõnul  teadis pool klassi väga hästi, mida nad elus tahavad saavutada, ja töötas selle nimel tublisti. Koolijuhi hinnangul saavutavad tugeva tahtejõuga tööd teha armastavad noored inimesed selle, mida nad soovivad.

HELVE LAASIK 

blog comments powered by Disqus