Mustvee vanausuliste muuseum kollektsioneerib raamatuid

Mustvee vanausuliste muuseumi üheks tegevussuunaks on kujunenud vanausuliste ja teiste Peipsimaa kogukondade usu- ja kultuuritraditsioone ning elulaadi tutvustavate raamatute kogumine.

Mustvee kunsti- ja muusikakooli hoones paikneva muuseumi eestvedaja Larissa Korobova sõnul on plaanis koguda kultuuriloolisi raamatuid erinevatest aegadest.

„Alustasin raamatute kogumisega kuus aastat tagasi, kui meil toimusid ikoonikirjutamise kursused ja tekkis huvi teemakohase kirjanduse vastu. Soetasime raamatud ikoonikunstist, selle algusest ja eripärast, vanausuliste kultuuripärandist. Nii mõnegi raamatu autor on vanausuliste kultuuri uurija ja edendaja Pavel Varunin, kes on kirjutanud ka raamatu „Rääbis“.

Tunneme huvi rahvalaule tutvustava kirjasõna vastu, mille kogumisel on abiks olnud ansambel Rodnik. Paeluvad ka raamatud paikkonna kokakunstist. Samuti kuulub meie kollektsiooni Leonid Mihhailovi „Peipsi-Pihkva järve asulad“ ja raamat Eestimaa mõisatest. Peipsimaa ja selle ümbruse ajalugu on väga mitmetahuline ja igas mõttes jäädvustamist vääriv,” kinnitas Korobova.

„Soovime luua vanausuliste muuseumile võimalikult mitmekülgse raamatukogu. Oleme tänulikud kõigile, kes saavad meid selle juures aidata. Põhiliselt vanaaegsetest esemetest koosnevat kollektsiooni tahame täiendada ka lähiminevikust, nõukogude ajast pärinevatega,” lisas muuseumi eestvedaja.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus