Mustvee vana sild pannakse kinni 4. augustist

Esialgse plaani kohaselt pidanuks Kalma-Mustvee maantee 36. kilomeetril asuv vana Mustvee sild suletama reedel 25. juulil, kuid tegelikult pannakse sild kinni 4. augustist.

</font>

Maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal ütles eile, et neil on vaja veel ettevalmistustöid teha ning kõik võtab aega. “Me ei hakka silda liiga pikaks ajaks sulgema. Pärast 4. augustit algavad kohe ka lammutustööd,” rääkis Taal.

Tema sõnul peab töövõtja tegema veel lammutusprojekti, mille maanteeamet heaks kiidab.

“Tänu järelpärimistele venis ka hankemenetlus pikemaks ning sealt tuli ajaline nihe,” lisas ta.

Väiksemad sõidukid saavad üle Benito Agirre tänava silla

Uue silla ehitamise ajaks on osa liiklust ümber suunatud Benito Agirre tänava sillale. Sinna tulevad ajutised piirangud. Massipiiranguks saab sellel sillal olema kolm ja pool tonni ning kõrgusepiiranguks 2,5 meetrit. Benito Agirre tänava silla seisukord ei ole praegu hea, sellepärast ei saa sinna lubada raskeid sõidukeid. Tagamaks silla säilimise, paneb maanteeamet sinna gabariitväravad. See on ainus võimalus sild säilitada.

Mis puudutab ühiskondlikku transporti, siis kõik need bussid, mis mahuvad etteantud kaalu ja kõrguse piiridesse, saavad üle Benito Agirre tänava silla. Suurematel bussidel tuleb pikem ümbersõit ringtee kaudu.

Sõidukite liikumiskiirust piiratakse nii Benito Agirre kui ka Jõe tänaval 30 kilomeetrini tunnis.

Jalakäijatele rajatakse ehituse ajaks ajutine sild.

Uus sild läheb maksma üle 600 000 euro

Juba kevadel otsustati, et Kalma-Mustvee maantee 36. kilomeetril asuva uue Mustvee silla ehitusega alustatakse siis, kui ehitustööd sadamas seda võimaldavad. Mustvee linnavolikogu liikme Pavel Kostromini sõnul oli riigihankes kirjas, et 21. juulist kuni 11. augustini saab seoses sadama ehitusega süvendada Mustvee jõge. Tegelikult tööperiood pikenes ning süvenduskoridor on kasutatav alles 1. augustist. Küsimus on selles, kas süvendaja mahub vana silla alt läbi või tuleb sild selleks lammutada.

Vana silla lammutamine võib aega võtta kuni kolm nädalat.

Uue silla ehitab osaühing Järelpinge inseneribüroo ja see läheb maksma üle 600 000 euro. Eelprojekt on valminud firmas Stricto. Püütakse teha sama kujuga sild nagu on olemasolev, kuid kõrgem, ja samuti tulevad sinna kahelt poolt jalakäijate läbipääsud. Uue kolmeavalise silla sõidutee tuleb endisest laiem, nii et kaks autot võiksid vabalt läbi sõita. Lisaks rajatakse järvepoolsele küljele jalg- ja jalgrattatee ning linnapoolsesse serva kõnnitee.

Silla alt tuleb jalakäijate rada, kust inimesed saavad tulla paadisadama territooriumile.

Uus sild tõstetakse praegusest ligikaudu meetri võrra kõrgemale ning silla sambad viiakse kaldale. Kõrgus veest silla taladeni sõltub Peipsi järve veetasemest, ent normaaltaseme juures peaksid silla alt läbi mahtuma kuni kolme meetri kõrgused väikelaevad. Tõelist suurvett on tõenäoliselt vaid paar-kolm korda saja aasta jooksul, n-ö tavalisest kõrgemat veetaset ehk korra või paar kümne aasta jooksul. Suurema avaga sild tähendab ka seda, et jää ei kuhju enam silla juurde ning kevadised jääminekud Mustvee jõel on rahulikumad.

Sillaehitusega tõuseb oluliselt ka silla kandevõime, mistõttu saavad seda tulevikus ületada ka eriveokid.

Kui sügis tuleb pikk ja soe ning ilm lubab tegutseda, saavad põhilised tööd tehtud tänavu. </span>

Konsumi parkla tehakse samuti korda

Kui Eesti Energia kooskõlastab tööd, algab peagi Mustvees ka Konsumi poe esise parkla renoveerimine. Kogu territooriumist eraldatakse kõnnitee, mis tõstetakse kõrgemale, tagamaks inimeste ohutus. Samuti tuleb sadevete äravool ning uus tänavavalgustus. Plats tuleb unikivist. Kuu aja pärast saab plats hoopis teise väljanägemise. Tööd teeb Vesiehitus.

Maanteeamet on lubanud korda teha ka kõnnitee Mustvee haiglast kuni elektrijaama ristmikuni, kus oli seni jalakäijatele ohtlik lõik.

Mustvee sild

*15 tonnise kandevõimega Mustvee sild on projekteeritud 1931. aastal.

*Sild valmis 1934. aastal.

*Olemasolev sild on 13,2 meetrit pikk.

*Sõidutee laius sillal on viis meetrit.

*Olemasoleva silla remontimine ning laiendamine kergliikluse tarbeks tuleks kokkuvõttes tunduvalt kallim kui uue ehitamine.

*Maanteeamet on kaalunud uue silla ehitamist olemasoleva kõrvale, kuid selleks pole praeguses olukorras ruumi.

*Mustvee sadama arendusprojekt ei võimalda uut silda rajada Peipsi järve poole ning sellise lahenduse puhul tuleks sild praegusest kaks korda pikem. 

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus