Mustvee vallavolikogus toimus eelarvestrateegia esimene lugemine

Neljapäeval oli Mustvee vallavolikogu istungil eelarvestrateegia 2020–2024 esimene lugemine.


Poolt oli üheksa volikoguliiget, vastu kaheksa ja üks erapooletu. Avaliku väljapaneku perioodi jooksul 19. novembrini saavad kõik esitada kirjalikult ettepanekuid ja need arutatakse vallavalitsuses läbi. 17. novembril toimub Mustvee kultuurikeskuses avalik arutelu.
Näiteks on Kasepää vee- ja kanalisatsioonitrassi kolmanda etapi tegemiseks on järgmiseks aastaks planeeritud 234 630 eurot. Lohusuu aleviku silla remondiks on planeeritud 50 000 eurot. Teede ja tänavate korrashoiuks planeeritud järgmiseks aastaks 140 000 ja Mustvee Vallavara teede ja tänavate korrashoiuks 36 100 eurot.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus