Mustvee vallavolikogus lõõmavad kired

Eilsel Mustvee vallavolikogu istungi avapunktiks olnud umbusalduse avaldamine arengu- ja eelarvekomisjoni esimehele Hannes Soosaarele läks häältega 11 poolt ja 8 vastu läbi ning komisjoni esimehe kohale korraldati ka kohe uus isikuvalimine. Komisjoni esimeheks sai Urmas Tross.


Kuna tuli valida uus sama komisjoni aseesimees ning kord näeb ette, et aseesimeheks saab teise tulemuse saanud kandidaat, siis valiti aseesimeheks vast umbusaldatud endine esimees Hannes Soosaar.

Uue umbusaldamise tingis sõnavahetus eelmise umbusalduse aegsel volikogu istungil, kus  Soosaare ja Arlo Sääliku vahel olnud sõnavahetus, kus esimene keelanud tulla tema vanemate territooriumil asuvasse jahimajja.

Umbusalduse eel võttis avalduse esitajate nimel sõna Marianne Kivimurd-Tarelkina, kes heitis Soosaarele ette ebaeetilist käitumist. „Iga volikogu liige peab juhinduma oma tegevuses seadusest, valla õigusaktidest, vallaelanike vajadustest ja huvidest,” toonitas Kivimurd-Tarelkina.

„Kindlasti on volikogu liikme tegevus tema volituste täitmise ajal vajalik. Soosaar käitus volikogu liikmena ebaeetiliselt, sest positsiooni kindlustamiseks keelas ta teist volikogu liiget vahetult peale seda, kui revisjoni komisjoni liige hääletas tema suhtes negatiivselt. Kuna see polnud eraviisiliselt ja vabas õhus, see oli volikogu istungi vaheajal.”

Umbusaldatud Hannes Soosaar ütles istungil oma kaitseks, et tegemist on tema suhtes laimavate süüdistustega ning need on alusetud. „See avaldus on osa poliitilisest mängust, kus esitatakse minu kohta ebaõigeid väiteid. Valeväidete korrutamine ei muuda neid tõeseks. Sellisel käitumisel ei ole meie vallas kohta ning seisan selle eest, et selline pahatahtlik laimamine tuleb välja juurida.”

Soosaar tunnistas, et ta on volikogus selgelt väljendanud, et ta ei ähvardanud Säälikut mitte mingil kombel ja kindlasti ei käitunud ka ebaeetiliselt. „Ma ütlesin, et sa pole oodatud minu vanemate koju, ja see oli kogu lugu, see pole ju kuritegu. Kui keegi keerab mulle mingi jama kokku, siis ma võin ju öelda, et ära minu koju tule. Käsitleda seda sõnavahetust ebaeetilise käitumisena on ebaeetiline võte.”

Kivimurd-Tarelkina selgitas, et kui volikogu liige ütleb midagi teisele volikogu liikmele, siis tuleb seda teha väärikalt.

„Küsimus on selles, kuidas suhtub Soosaar sõnadesse, mida ta ütles ning mida need sõnad tähendavad teistele. Ütlemine ei toimunud kohvikus ega kodus ning see polnud eraterritoorium. Ütlemine toimus volikogu istungi ajal, kui toimus umbusaldus Hannes Soosaarele. Arlo Säälik ja Soosaar on ühe piirkonna mehed. Säälik hääletas esmakordselt Soosaare vastu ning istungi vaheajal läks ja ütles, et sul ei ole õigust tulla jahiseltsi majja ja sealjuures ei mõtle keegi, kelle territooriumil asub hoone. Ta poleks läinud teda keelama, kui mõni teine liige oleks tema vastu hääletanud. Küsimus ei ole selles, et naabrid tülli läksid, vaid et volikogu liige ütles halvasti teisele volikogu liikmele.

Umbusaldust ei avaldatud tulenevalt selles, vaid juhiti tähelepanu tema (Hannes Soosaar –toim) ebaeetilisele käitumisele. Hannes Soosaar ei saanud komisjoni esimeheks ainult seetõttu, et ta nii tubli on, vaid sellepärast, et ta oli teatud erakonna liige (sotsiaaldemokraadid – toim). Me ei heida ette kui isikule/inimesele, vaid kui volikogu liikmele, kes peab teadma, millised on käitumisnormid.”

Kivimurd-Tarlekina lisas veel, et Hannes Soosaar üritas pärast umbusaldusega ähvardamist Säälikult vabandust paluda. Kivimurd-Tarelkina tõdes ka, et tegemist on lasteaeda meenutava situatsiooniga, millel ei ole kohta volikogu saalis.

Hannes Soosaar on väidetavalt ka andnud solvangute ja laimu tõttu asja kohtusse, küll aga ei vaidlusta ta volikogu otsust tema tagandamise kohta arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe kohalt.

Hannes Soosaare umbusaldamine

Poolt 11:

Ülle Rosin, Arlo Säälik, Marianne Kivimurd-Tarelkina, Sergei Uleksin, Max Kaur, Ljudmilla Smirnova, Tarmo Tomson, Urmas Tross, Aivar Altmäe, Eliys Tomson, Anatoli Bõstrov

Vastu 8:

Laidi Zalekešina, Hannes Soosaar, Andri Plato, Aivar Saarela, Aleksei Männiste, Ants Rummel, Raldo Lorits, Martin Tiik

 

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus