Mustvee vallavolikogu üheksa liiget kogunes erakorralisele koosolekule

Möödunud neljapäeva ennelõunal potsatas Mustvee volikogu liikmete meilikastidesse väljanägemiselt igati laitmatu kiri koguneda uue nädala teisipäeval (18. veebruaril – toim) üksmeelselt kokku, et arutada erakorraliselt volikogu esimehe palgalisuse küsimust.


Kutse said peale kõikide volikogu liikmete ka vallavanem, vallasekretär ja jurist. Samuti oli oluline, et üritusest võtaksid osa IT-spetsialistid ja loomulikult raamatupidaja. Seda koosolemise vormi kutsusid asja algatajad koosolekuks. Mingit „koosolekut” ja selle regulatsiooni aga kohalike omavalitsuste seadustest leida pole.
„Austatud volikogu aseesimees, volikogu liikmed,“ pöördutakse kutsekirjas asjaomaste poole. „Käesolevaga esitame kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lg 4 ja Mustvee valla põhimääruse § 9 lg 2 ja 5 alusel kutse: 18.02.2020 kell 11.00 Mustvee Vallamajas, aadressil Tartu tn. 28 Mustvee linn, II korrusel nõupidamise saalis toimub Erakorraline Mustvee Vallavolikogukoosolek. Erakorralise koosoleku päevakord: Volikogu esimehe ametikoha palgalisuse küsimus. Ettekandjad Marianne Kivimurd-Tarelkina ja Urmas Tross.“
Järgneb loend volikogu liikmetest: Marianne Kivimurd-Tarelkina, Ljudmilla Smirnova, Nona Kolpakova, Ants Rummel ja Sergei Uleksin, kelle nimel juristiharidusega Urmas Tross kutse laiali saatis.

Erinevad arusaamad

Viidatud seaduse esimese punkti esimesed sõnad viitavad juba sellele, et kokku saab kutsuda istungi ja seda teeb volikogu esimees või tema asendaja ja seda saab teha vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul. Samuti ütleb seadus, et istungi toimumise aja määrab volikogu esimees või tema asendaja, arvestades valla või linna põhimääruses sätestatut, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu. Põhjaliku ja selgitava vastuse istungi korraldamise seaduslikkusest andsid ka valla jurist ja vallasekretär. Kuid tundus, et algatajad pole asjade sellise käiguga rahul.
Omakorda kirjutas erakorralise „koosoleku” vastu e-kirja osa volikogu liikmeid. Nad tuletasid vastuses meelde, et volikogu töövorm on istung ja volikogu istungi kokkukutsumine on reguleeritud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ja Mustvee valla põhimäärusega.
„Koosoleku kokkukutsumiseks on õigus igaühel mis tahes ajal. Koosolekul osalemine on üldjuhul vabatahtlik,“ ütlesid oma kirjas Aivar Saarela, Aleksei Männiste, Andri Plato, Anne Paas, Hannes Soosaar, Laidi Zalekešina ja Martin Tiik.
„Volikogu liige Urmas Tross saatis välja volikogu erakorralise koosoleku kutse. Kutses oli esitatud koosoleku päevakord ja otsuse eelnõu. Eelnõu kohaselt soovitakse volikogu otsusega muuta Mustvee valla määrust „Volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele tasu määramise ja hüvitiste maksmise kord.“
Tulenevalt asjaolust, et eelnõu otsusega ei ole võimalik määrust muuta ning kokku kutsutud koosolek ei ole volikogu istung, ei näe allpool välja toodud volikogu liikmed vajadust ja võimalust osaleda erakorralisel koosolekul,” kirjutasid seitse eelnimetatud volikogu liiget.
Koosoleku kokkukutsuja Urmas Tross vastas Vooremaa küsimustele kirjalikult. Saabunud vastused olid põhjalikud ning täis seadusepügalaid.
Koosolek tema sõnul toimus ja osavõtt oli tähelepanuväärne. „Üks volikogu liige oli Mustvee vallast ära, kuid kõik teised olid kutsele reageerinud ning volikogu esimees viibis isiklikult kohal. Kuna saadetud materjal oli vastavalt ette valmistatud, oleks tegelikkuses pidanud erakorralist istungit juhatama volikogu esimees, aga ta pidas ennast külaliseks,“ vastas Tross.
Mustvee vallasekretäri Daisy Utsari sõnul Aivar Saarela kutset ei saanud. „Ta tuli lihtsalt vaatama, mis toimub ja tal lubati külalisena koosolekul osaleda. Urmas Tross arvas küll Aivar Saarelat nähes kohe, et seda koosolekut peaks juhtima Saarela, aga ei saa ju juhtida koosolekut, mida ta ise ei ole kokku kutsunud.“
Mustvee volikogu 21 liikmest oli erakorralisel koosolekul Trossi sõnul kohal 9 saadikut, Saarela külalisena.

Saarela kohal külalisena

„Kuna viibin puhkusel, siis osalesin koosolekul külalisena. Mind asendab aseesimees Ülle Rosin. Volikogu liikmed peavad oma tegevuses lähtuma seadustest, mitte neid omal soovil tõlgendama. Kõik saadikutele antud õigused on reguleeritud ja sellest tuleb ka lähtuda,“ ütles Saarela Vooremaale.
„Kuna volikogu aseesimees esimehe ülesannetes ignoreeris ühe neljandiku volikogu liikmete avaldust, oli tegemist omaalgatusliku istungiga,” seadis ka rahvaesindaja ise koosolemise legitiimisuse kahtluse alla.
Utsari sõnul volikogu aseesimees Ülle Rosin erakorralist istungit vajalikuks ei pidanud. „Täiesti korraline istung toimub juba järgmise nädala kolmapäeval.“
Urmas Trossi mure on selles, et volikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega tema puhul rakendada selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud. Samuti ka see, et volikogu palgalise esimehe või palgalise aseesimehe põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva ning neile kohaldatakse töölepingu seaduse §-des 54 ja 59–71 sätestatud puhkuseregulatsiooni.
Vooremaa küsimusele, kes teda vallavalitsuse ametnikest häirib, Tross otse ei vastanud. Ta leidis, et ka ajakirjandust valgustatakse ebaobjektiivselt.
Mustvee vallavanem Märt Kraft ütles, et vallavalitsus palus teema kohta selgitust rahandusministeeriumilt.
“Kui saame vastuse kätte, oskame täpsemalt kommenteerida,” ütles Kraft.

TIIT LÄÄNE
KERTTU-KADI VANAMB
INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus