Mustvee vallavolikogu jäi esimeheta?

Võimukähmlusest räsitud ning poliitilise kauplemise ja pideva umbusaldamise küüsis vaevleval Mustvee volikogu viimasel istungil pidi Vooremaa toimetusele teadaolevalt taas esitatama umbusaldusavaldus. Küsimuses, kellele see esitatakse, olid allikad eri meelt. Pakuti nii vallavanemat kuai ka volikogu esimeest. Istungi päevakorda, mis seekord koosnes pea 30 punktist, umbusaldamise avaldust aga keegi ei esitanud.


Istungi lõpus kella seitsme paiku õhtul, vahetult enne kultuurikeskuses toimuvat kinoseanssi, tegi volikogu esimees Aivar Saarela avalduse, kus peatas perekondlikel põhjustel oma volikokku kuulumise, astudes esimehe kohalt tagasi.
Saarela teatas, et nende perre sündis 24. detsembri õhtul pisipoeg Samuel ja sellega seoses oli tal juba varakult tehtud otsus pühendada rohkem aega perele. „Plaanin kasutada rahvakeeles nimetatud isapuhkust, mis on seaduse järgi võimalik alates 71. päevast pärast lapse sündi. Olin sellest põgusalt teavitanud volikogu liikmeid juba 2019. aasta viimastel kuudel. Ma väga loodan, et ei pea juhatama enam veebruarikuu istungit. Kindlasti aitan aseesimehel selle istungi päevakorra ette valmistada ja volikogu eestseisuse koosoleku läbi viia,” teatas Saarela ja tänas kõiki volikogu liikmeid.

Tross on valmis juhtima

Sellel, kuidas olukorda nimetada, kas tagasiastumiseks või volituste peatamiseks, pole sisulist tähendust. Fakt on see, et volikogu on ilma tähtsa figuurita, kui malemängu termineid kasutada, ja leida tuleb uus.
Erinevalt vallavanemast, ei saa volikogu esimeest teenusena sisse osta ja ta tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Oletada võib, et selleks saab hiljuti uue koalitsioonilepingu sõlmimise eestvedajatest kas Urmas Tross või Marianne Kivimurd-Tarelkina. Viimane kinnitas, et tema võtaks pakkumist pigem kui komplimenti ja kindlasti Trossiga konkureerima ei asu.
„Mul on kaks kooli juhtida,” ütles Kivimurd-Tarlekina, pidades silmas oma hõivatust.
Urmas Tross kinnitas seevastu, et tema on valmis volikogu esimehe vastutavat koormat kandma, kui talle selline ettepanek tehakse ja ta valituks osutub. „See on tõsine positsioon, mis nõuab valla huvides aktiivset tegutsemist,” märkis Tross. Küll aga lükkas ta ümber kuulduse, justkui oleks umbusaldusavaldus senisele esimehele olnud lauasahtlis valmis. Samuti teatas ta, et plaanis pole umbusaldada vallavanemat.
„Seda kõike peaks kuulduste levitajate käest küsima,“ ütles Tross. „Saarelal on täielik õigus vanemapuhkusele minna. Kui ta oma liikmelisuse peatab, lõppevad ka tema kui esimehe volitused ja valida tuleb uus volikogu esimees. Kui Saarela peatab oma volikogu liikme staatuse, kaotab ta ühtlasi volikogu esimehena oma volitused. Saarela rääkis oma võimalikust lahkumisest juba novembris. Vallavanem jätkab tegevust ja ma ei tea, et ta tool kõiguks.“
Volikokku kuulumise peatanud Aivar Saarela pani kõigile valla elanikele südamele, et viimasel istungil jutuks võetud valla hariduse ümberkorraldamise kava ei saa käsitada juba tehtud otsusena, asi on sellest kaugel. „Kahjuks katkes just selle küsimuse arutamisel tehnilise apsu tõttu ülekanne. Inimesed nägid ainult hääletustulemust. Tegelikult oli selle punkti arutelu mõte, et punkt on loetud,“ selgitas Saarela. „Ametnikud nüüd alles hakkavad käima piirkondades, kust peaksid tulema parandusettepanekud.“

Keeruline seis hariduses

Probleem on selles, et juba pärast volikogu istungit läks sotsiaalmeedias elavaks arvamuste vahetuseks ning levima hakkasid hirmud ja kartused. Saarela kinnitas, et koole ei saa enne kinni panna, kui on muudetud ühinemisleping, mis sellist tegevust ette ei näinud. Ühinemislepingu muutmiseks peab olema 2/3 volikogu liikmete enamus. „Eelnõus on küll kirjas mõte Lohusuu kool kaotada ja viia see Mustvee lasteaia alluvusse, kuid see on vastuolus ühinemislepinguga. See eelnõu, mis puudutab ka gümnaasiumi astmeid, on vaja ümber vaadata.“
Saarela leiab, et kooli teema on väga emotsionaalne ja puudutab lõppkokkuvõttes kõiki. Kuulujutud ei tohkis nii kergesti lendu minna. „Kahjuks läksid jutud liikvele, kui vallavalitsus neid teemasid käsitles. Nagu ka Aristoteles ütles, on kõige raskem inimesel hoida keele peal saladust, kuid volikogu pole veel mingit ostust langetanud. Kinnitatud on ju ka koolide arengukavad, mis vajaksid sel korral muutmist. Samuti peab muutma valla arengukava.“
Saarela kinnitas, et enne märtsi istungit ei tohiks hariduse ümberkorraldamine volikogus otsustamise etappi jõuda. „See võib juhtuda isegi hiljem,“ ütles Saarela. „Ükski volinik ühegi kooliastme sulgemise puhu kergekäeliselt kätt ei tõsta ja seda otsust ei tee. See peab olema väga kaalutletud ja põhjendatud otsus. Kogukondades peab olema kõik läbi räägitud. Juba protseduurilised keerukused peaks andma kogukondadele suurema kindluse.“
Ka tõenäoline uus volikogu esimees Urmas Tross pidas hariduse ümberkorraldamise küsimust suureks väljakutseks, mida koos kogukonnaga arutama peab. Trossi sõnul on ühinemislepingus öeldud, et koolisüsteem säilib esimese valitsemisperioodi jooksul, kuid selge on ka see, et selle süsteemi tervikuna ülapidamine on kulukas.
„Prognoosid ütlevad, et laste arv ei kasva ja vallal oleks vaja tegelda selle kasvule pööramisega“.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus