Mustvee vallavolikogu istungil kiideti heaks selle aasta eelarve

Kolmapäeval toimus Mustvee vallavolikogu istungil selle aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Hääled jagunesid 14 poolt ja 5 vastu. Esitleti eelmisel aastal valla elanike hulgas tehtud rahulolu- ja maineuuringu kokkuvõtet, mille korraldas OÜ Cumulus Consulting ja tellijaks oli vallavalitsus. Uuring oli üks osa Mustvee valla mainekujundusprojektist „Mustvee vald ühes paadis“, mille tegevust rahastas Leader. Otsustati ja võeti 17 poolthäälega vastu kaks valla teenetemärkide saajat, kelleks olid Külli Must, Kalevipoja muuseumi renoveerimisele projektijuht. Tänu sellele projektile on maja saanud korda ja ärganud uuele elule ja meil on vallas selline kultuuripärl, mis ei jää alla teistele kõrgetasemelistele muuseumitele. Teenetemärgi pälvis ka Maris Laht, kes on 30 aastat juhatanud Avinurme naiskoori. Tema juhatusel on koor jõudnud üleriigilisel võistulaulmisel C-kategoorias II ja III kohale, alates koori algusaastatest on ta viinud koori kõigile üldlaulupidudele. Maris juhatas kaheksa aastat ka Mustvee naiskoori Meeliko. Ta on andnud aastaid muusikalist haridust nii Avinurme gümnaasiumis kui ka Mustvee muusika- ja kunstikoolis. Haridusvõrgu korrastamist vajavad otsused jäid volikogus seekord vastu võtmata.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus