Mustvee vallavolikogu erakorraline istung kestis seitse minutit

Eile hommikul toimunud Mustvee vallavolikogu erakorraline istung, kus päevakorra esimese punktina pidi arutlusele tulema umbusalduse avaldamine vallavanem Jüri Morozovile, kestis kokku vaid seitse minutit. Pärast volikogu esimehe Aivar Saarela sissejuhatust tegi Keskfraktsiooni esimees Ljudmilla Smirnova poliitilise avalduse, millega võttis umbusaldusavalduse tagasi. Sellele olid alla kirjutanud kuus volikogu liiget.


Erakorralisel istungil, mida umbusaldajad soovisid kokku kutsuda juba 3. septembriks, osales 21 Mustvee volikogu saadikust 17. Volikogu esimees Saarela põhjendas oma avasõnades istungi lükkamist 5. septembrile, sest 3. kuupäev oli paljudes koolides tänavu esimene koolipäev.

Seepeale palus sõna Keskfraktsiooni esimees Smirnova ja luges ette kirjaliku avalduse vallavanema umbusaldamise soovi tagasivõtmisest. Andnud kuue allkirjaga paberi Saarelale, ei soovinud Smirnova ise selle otsuse tagamaid pikemalt kommenteerida, vaid seda tegi volikogu liige Urmas Tross, keda on peetud ka uueks vallavanemakandidaadiks.

Viimane oli juba eelmisel päeval saatnud volikogu liikmetele selgituse vallavanemale umbusalduse avaldamises. Selles kirjutas Tross: „Olen arvamusel, et on alused umbusaldada vallavanemat, kuna on ebaselgelt korraldanud kohaliku elu teenusekeskustes ja teinud katse soojamajanduse üleandmiseks valitud soojatootjale, seades ohtu olulise osa valla elanike ja valla huvid soojamajanduses.”

Soovitakse andmeid täpsustada

Oma selgituse lõpus kirjutas Tross: „Olen arvamusel, et vallavanem hr Jüri Morozov on kogenud võimulpüsija, kuid puudub arusaam seaduslikust, avalikust, kaalutletud ja majanduslikult põhjendatud Mustvee valla juhtimisest haldusmenetluse seaduse alusel koos kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse erisustega.”

Volikogu laua taga sõna saades rõhutas Urmas Tross veel vajadust täpsustada umbusaldamises kirjas olevat infot.

Seejärel tegi volikogu esimees Saarela ettepaneku päevakorrapunktid tühistada ja istung lõppenuks kuulutada. Kõik 17 saadikut olid sellega nõus.

„Sigadus, raisata niimoodi inimeste aega keset tööpäeva,” lausus üks volikogu liige saalist lahkudes.

Vallavanem Morozov ütles pärast istungi lõppemist Vooremaale, et tema kommentaar on lühike. „Urmas Trossi väited on valed ja kõigil volikogu liikmetel on olnud vaba juurdepääs kogu infole, kaasa arvatud majandusvaldkonna reforme puudutavale infole.”

Edasi märkis Morozov, et talle süüks pandavates punktides on toimitud vastavalt seadusele. „Oleme kõikidest ettevõtmistest, mis puudutab näiteks muudatusi soojamajanduses, informeerinud volikogu, ja seal on moodustatud selleks isegi vastav komisjon, kes siis valmistab järgmiseks istungiks ette tingimused, mille alustel soojamajandust üle anda,” rääkis vallavanem.

Tahetakse vana aega tagasi

„Kõikides teistes punktides, mis mulle ette heidetakse, kumab läbi soov minna Mustvees tagasi aega, kus jagati raha vasakule ja paremale, millega siis ennast positsioneeriti ja võimu hoiti. Olen seda meelt, et selliselt ei tohi elu jätkuda.”

Urmas Tross lausus Vooremaale, et vallavanemale on põhjust etteheiteid teha ka Kääpa Kalevipoja muuseumi osas. „Keegi ei ole muuseumi vastu, kuid samas on selle kasutegur Mustvee valla jaoks küsitav. Ja kui me hakkame seal lahendama soojamajanduse probleeme, kus eelmiste valla juhtide eesmärk oli mitte Kääpa ja Voore piirkonna elanike heaolu parandamine, vaid muuseumi taastamine, siis tekib küsimus, et mis on see majanduslik kaalutlus. Mis on siis olulisem, kas elanike heaolu või muuseumi külastatavus?”

Kokkuvõttes ei välistanud Tross võimalust, et lähiajal antakse umbusaldusavaldus uuesti sisse, aga selleks tuleb enne andmeid täpsustada.

„Mul on kahju, et me raiskasime volikogu liikmete, vallavalitsuse töötajate ja külaliste aega, sest minu meelest on kaks kõige suuremat kuritegu inimese tapmine ja aja varastamine. Sest neid kumbagi ei saa tagasi pöörata,” sõnas lõpetuseks volikogu esimees Saarela.

TIIT LÄÄNE

blog comments powered by Disqus