Mustvee vallavanem Jüri Morozov sai umbusaldusavalduse

Möödunud reedel toimunud Mustvee vallavolikogu istungil algatasid kaheksa vallavolikogu liiget umbusaldusavalduse vallavanem Jüri Morozovi vastu. Vallavanemale heidetakse ette  vajakajäämisi sotsiaal- ja majandusprobleemidega tegelemisel, samuti kogukonnakeskse juhtimisstiili puudumist. Jüri Morozovi toetajate arvates on omavalitsusjuht ametiülesannetega toime tulnud.


Mustvee vallavolikogu istungi algul palus sõna Keskerakonna fraktsiooni esimees Ljudmilla Smirnova, kes teatas umbusalduse algatamisest Mustvee vallavanema Jüri Morozovi suhtes. Ta andis volikogu esimehele Aivar Saarelale üle vastava avalduse, millele olid Keskerakonna fraktsioonist alla kirjutanud Aivar Altmäe, Anatoli Bõstrov, Max Kaur, Marianne Kivimurd-Tarelkina, Ljudmilla Smirnova, Eliys Tomson, Tarmo Tomson ja Urmas Tross, kellest viimati nimetatu kandideeris Mustvee vallavolikogusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas, kuid sinna enam ei kuulu.

„Areng on vallas seisma jäänud. Inimesed lootsid pärast ühinemist kiiret arengut, arvestades piirkonna edulugu. Plusse seni näha pole. Inimesed on pettunud ja pahased,” kommenteeris umbusaldusavalduse põhjusi Ljudmilla Smirmova.

„Mustvee vajab paremat juhtimiskvaliteeti ja arvestamist laiemate kogukondlike huvidega, põhjalikumat eeltööd hangete korraldamisel ja investeeringute elluviimisel,” lisas ta.

Ootamatu asjade käik

Smirnova, kes on ka Mustvee vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees, märkis, et viimases lisaeelarves, mis võetud vastu 10 häälega, on diskrimineeritud sotsiaalvaldkond. „Sellest on raha ära võetud, eraldatud majanduskuludeks, kinnistu ja ruumide jooksvaks remondiks ja korrashoiuks. See tähendab, et aasta lõpuni pole sotsiaalkaitse raha. Mulle on selline olukord murettekitav. Koalitsioonipartneritega (Mustvee vallas sõlmisid 2017. aasta sügisel koalitsiooni Eesti Sotsiaaldemokraatlik erakond, Eesti Reformierakond ja Eesti Keskerakond – J. L.) nii ei käituta,” pahandas umbusaldaja. Smirnova sõnul ei pea umbusaldajad õigeks ka Mustvee vee-ettevõtte lammutamist, mis tähendab kohalike töökohtade kadumist ja veehinna tõusu.

Mustvee vallavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige, arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Hannes Soosaar ütles, et umbusaldusavaldus tuli nii talle kui ka koalitsioonile väga ootamatult. „Eriti ootamatud olid nende Keskerakonna liikmete allkirjad sellel avaldusel, kes ise kuulusid koalitsiooni koosseisu. Vahetult enne volikogu istungit osales Ljudmilla Smirnova koalitsiooni nõupidamisel. Hiljem oli ta umbusaldusavalduse ettekandja.”

Selgituseks niipalju, et osa tänase Keskerakonna fraktsiooni liikmeid allkirjastas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Reformierakonnaga koalitsiooni lepingu. Hiljem liitusid Keskerakonnaga valimisliidu Uus Laine nimekirjas kandideerinud Marianne Kivimurd-Tarelkina Mustveest ja Aivar Altmäe, Eliys Tomson ja Tarmo Tomson Lohusuust.

„Jüri Morozov on oma tööga vallavanemana väga hästi hakkama saanud. Ta püüab uue valla valitsemist muuta efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. Viimastel kuudel on tema eestvedamisel aktiivselt tegeletud majandus- ja haridusvaldkonna ümberkorralduste ettevalmistamisega. Samuti on Jüri panustanud palju aega ja energiat uue valla erinevate kogukondadega suhtlemisele,” kinnitas Soosaar.  

Etteheide riigikogu kampaaniale

Ljudmilla Smirnova heitis usutluses Vooremaale Jüri Morozovile ette veel järgmist. „Käib üks igavene riigikogu valimiskampaania. Ei süveneta valla tegelikesse probleemidesse,” märkis ta.

„Umbusaldajad võiksid konkreetselt öelda, et kus ja kuidas olen teinud valmiskampaaniat. Mustvee vallas on viimasel ajal toimunud üldrahvalikud sündmused nagu Mustvee linna päevad,  Lohusuu kalalaat ning Kalevipoja kala- ja veefestival Kasepääl, kus on kohal olnud näiteks  Keskerakonna ja Reformierakonna esindajad ja riigikogu liige Aivar Kokk. Sotsiaaldemokraatlik erakond pole aga neist sündmustest ühelgi osalenud.

Et mind umbusaldatakse, näitab, et kõik vallavolikogu liikmed pole mu tegevusega rahul. Põhjused peaksid nad aga oskama ise veenvalt ja põhjendatult välja tuua,” lausus Morozov.

Mustvee vallas asuva Võtikvere raamatuküla eestvedaja, kirjanik Imbi Paju ütles, et Võtikveres algas Jüri Morozoviga  hea koostöökogemus juba kakskümmend aastat tagasi. „Kui likvideeriti metskond ja inimesed jäid tööta ning kohaliku elukeskkonna ja kogukonna hoidmiseks lõime külaseltsi, toetasid meid just toonased noored vallavanemad Jüri Morozoviga eesotsas. Tänavusele Võtikvere raamatupeole oli Jüri Morozov Mustvee vallavanema oodatud nagu oma inimene. Mustvee piirkonnast kulgeb ka Euroopa ja NATO piir, mistõttu seda paikkonda peavad juhtima oma kodu armastavad inimesed, kelleks on ka Jüri Morozov.”

Mustvee vallavolikogus on 21 liiget. Seega peaks kaheksal umbusaldajal vallavanema tagandamiseks hääli nappima „Olen veendunud, et umbusaldusavaldus ei saa volikogu enamuse toetust. Loodame, et võidab mõistus, mitte emotsioonid, ja Mustvee valla ülesehitamine saab hooga jätkuda,“ ütles sotsiaaldemokraat Hannes Soosaar.

Ljudmilla Smirnova aga seevastu loodab, et umbusaldust toetavad ka mõned Reformierakonna fraktsiooni liikmed.

„Iga liige otsustab enda eest ise. Minu arvates on aga oluline stabiilsuse hoidmine Mustvee vallas ja normaalne omavalitsustöö, kus volikogu võtab vastu otsuseid ja vallavalitsus viib neid täidesaatva võimuna ellu,” ütles vallavolikogu esimees Aivar Saarela. Smirnova loodab aga muutustele valla juhtimisel „Kui võimule tuleb koalitsioon, kes valib vallavanemaks inimese, kellel on rahva usaldus, siis võidavad sellest kõik,” ütles ta.

Mustvee vallavolikogu koguneb vallavanem Jüri Morozovi vastu algatatud umbusaldust arutama 5. septembril. Vooremaale teadolevalt kavatsevad umbusalduse avaldanud Mustvee vallavolikogu liikmed esitada umbusaldamise õnnestumisel vallavanema kandidaadiks Urmas Trossi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus