Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv hindab läinud sada päeva kordaläinuks

Mustvee vallavanemal Aivar Lainjärvel sai ametiajal täis 100 päeva. Seega on paslik vaadata, kuidas vallavanem tehtud tööd hindab.


Vallavanemat tulid läinud reedel 100 päeva täitumisel tervitama tema endised töökaaslased Vinni vallast. Kingiks toodi kaasa päästevest, et Peipsi ääres hakkama saada, saunaviht ja väikese vimkaga Eesti kaart. Pärast kohvipausi näitas Lainjärv vallamaja ning tutvusid Mustvee valla vaatamisväärsustega.

Saame tuttavaks, Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv.
Sündinud olen 4. septembril 1966. aastal Mustvee linnas. Lapsepõlvekodu on Ulvil, nii et pärit olen siitkandist ja kodukoht on siiani alles. Lähedal elasid ka emapoolsed vanavanemad, kellel sagedasti külas käisin. Kui lapsepõlve meenutada, siis sai tihti vanaisaga kaarte mängida ja temaga koos oldud aeg oli väga tore. Peeti loomi, ma olen lapsest saati talutöödel osalenud. Võib-olla on sealt tööharjumus pärit ja see annab ka praeguses elus hea aluse.
Lõpetanud olen Ulvi 8-klassilise kooli, Avinurme keskkooli ja Tallinna tehnikaülikooli. Õpitud erialalt olen mehhaanikainsener.

Ametid, mida olete pidanud ja mida nendest õppinud, et mis aitab praeguses ametis paremini toime tulla?
Pärast kooli lõpetamist töötasin insenerina viis aastat osaühingus Rakvere Põllumajandustehnika. Siis tehti ettepanek minna Lääne-Viru maavalitsusse IT-spetsialistiks. Sealt kutsuti Sõmeru valla kommunaalettevõtet juhtima. 2001. aastal kandideerisin Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse juhataja ametikohale, kus töötasin kuni reformini 2009. aastal.
Seejärel juhtisin kaevupuurijaid ja hiljem Bauhofi Rakvere kauplust. 2013. aastal sain ettepaneku kandideerida keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhatajaks, kus töötasin viis aastat. Seejärel olin kaks aastat kuni Mustvee valda tööle asumiseni Vinni valla teede- ja transpordinõunik.
Olen olnud ka Sõmeru vallavolikogu esimees ja käinud Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis tudengitele keskkonnakaitset õpetamas.
Praegu kuluvad kõik need eelnevad töökogemused väga ära. Väikese valla juhtimises peab ise kõigega kursis olema ja kõikidest teemadest aru saama. See praegune töö on väga lai valdkond ja tuleb hoomata kogu nn suurt pilti ja teinekord tuleb probleemidele reageerida väga kiirelt. Kui ise asjadega kursis ei ole, siis on raske õigeid otsuseid vastu võtta.

Kas olete Mustvee valda tööalaselt sisse elanud?
Kokkulepetest kinnipidamine on väga tähtis. Eesti on nii väike, et arvamused inimesest liiguvad enamasti temast eespool. Nii on ka minu tulekuga Mustvee valda, sest kaugemal elades sain infot küll siitkandi tegemiste kohta ajakirjandusest ja sotsiaalmeediast, aga praegu siin töötades leian, et kõige aluseks on otse ja aus ning lihtne infovahetus inimestega suheldes. Rääkida tuleb inimestega ja juba on võimalik saada hea üldpilt.
Inimsuhted on keerulised. Ja loomulikult soovin, et kollektiivis oleks hea õhkkond, kõik oleks sõbralikud ja valmis üksteist aitama. Samuti kogukondades. Aeg on olnud üsna lühike, aga tundub, et arenguruumi on. Püüan kõikidega ühtmoodi sirgjooneliselt suhelda. Eks teised hindavad, kuidas see välja kukub.

Millised olid kartused, kui tehti ettepanek ja kaalusite ameti vastuvõtmist? Kui üldse kaalusite või sai kohe julgelt ettepanek vastu võetud?
Loomulikult kaalusin. Päris palju kõhklusi oli. See polnud ju esimene kord, kui ettepanek tehti. Võin öelda, et mul ei ole olnud suurt põletavat soovi vallavanemaks saada ja ma ei ole selle nimel võidelnud ega salakokkuleppeid teinud.
Olen senise elu jooksul töötanud erinevatel ametipostidel ja enamasti olen läinud uude ametisse, sest on tehtud selline ettepanek. Huvitavaid ettepanekuid tuleb ju ikka kaaluda. Seni pole põhjust olnud kahetseda. Vajalike toimetamiste tempo on väga kõrge, aga väga huvitav on ka. Tööle asumisel mingit hirmu küll ei olnud. Olen siitkandist eemal olnud, aga paljude tuttavate ja sõpradega olen pidevalt suhelnud ja mingi ülevaade oludest on kogu aeg olnud. Mustvee, Avinurme, Lohusuu, Kasepää on kindlasti tuttavamad kui Voore.

Millised on väärtushinnangud, millest kindlasti kinni peate?
Jah, peab püüdma olla sirgjooneline ja konkreetne. Kui mõni asi on halvasti, siis tuleb selgelt välja öelda, et on halvasti ja otsida kiiresti võimalusi parandamiseks, mitte tegeleda ümmarguse jutu veeretamise ja süüdlaste otsimisega. Seejuures on jälle omavaheline avatud suhtlemine suureks kasuks.
Näiteks peaksime sotsiaalvaldkonnas abivajajani jõudma kiiremini, sest praegu jõuame teinekord liiga hilja. Selle tõttu on ees ootamas muudatused ja mitte ainult sotsiaalvaldkonnas. Iga inimene on väärt inimväärset elu ja selleks tuleb luua hea elukeskkond.

Millisena näete tulevikus Mustvee valda? Mida oleks kindlasti vaja muuta või säilitada? 
Kõik me tahaks näha Mustvee valda kiiresti areneva ja suureneva rahvaarvuga omavalitsusena. Rahvaarvu suurenemine ei pruugi reaalne olla, aga unistama peabki suurelt. Kui oskame arengupotentsiaali maksimaalselt ära kasutada, siis ehk on rahvaarvu vähenemise oluline pidurdamine võimalik. Praegu on see kõige suuremaks mureks maapiirkondades.

Ka olete oma praeguse meeskonnaga vallavalitsuses rahul?
Üldiselt küll. Olen seisukohal, et töö tuleb võimalikult hästi ära teha olemasolevate inimestega. Igas inimeses võivad olla peidus omad tugevused ja neid tuleb motiveerida ja innustada. Kui midagi läheb valesti, siis tuleb teha uuesti. Pole olemas ühtegi viga, mida ei saaks parandada ja alluvate kaitsmine on osa juhi tööülesannetest.
Käimas on mitmeid projekte ja ka ees ootab palju uut ning kõigega tuleb tegeleda jooksvalt, nii on hästi töötav meeskond suureks abiks
Kõigile inimestele soovitan, et hoidke end. Ärge laske praegusel ajal kurja viirust endale ligi. Hoolige ja toetage üksteist. Koos oleme tugevad.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus