Mustvee vallas võib kaduda haridus- ja noorsootöönõuniku ametikoht

Homsel Mustvee vallavolikogu istungil on päevakorras eelnõu, mis vastu võetud seaduses kehtestaks selle aasta 1. juunist valla ametiasutuste uue struktuuri ja kaotaks koosseisust haridus- ja noorsootöö- nõuniku ametikoha.
Esitatud eelnõu selgituse kohaselt ei ole haridus- ja noorsootöö nõuniku ametikoha eksisteerimine ennast õigustanud ning sellise spetsialisti palkamine pole vallale enam otstarbekas.
„Vallavalitsuses on piisavalt teisi ametnikke, kelle vahel saab haridus- ja noorsootöö nõuniku praegused tööülesandeid ära jagada, kindlasti peaks osa ülesandeid lisama juurde valla tugikeskusele,“ selgitas eelnõu ja seletuskirja koostaja volikogu liige Tarmo Tomson. Ta lisas, et tema arvates dubleerib see ametikoht näiteks koolijuhte.
Eelnõus tuuakse ühe osana välja see, et perioodil 2018–2021 oli haridus- ja noorsootöö nõuniku põhitegevuseks haridusreformi ettevalmistamine ning seda ei õnnestunud praegusel nõunikul teha volikogule ja Mustvee valla elanikele sobival viisil.
„Eelnõuga on ülesanded ebaselgelt ümber jagatud. Kui see otsus vastu võetakse, siis tõenäoliselt ootab valda ees kohtutee,“ tõdes Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus