Mustvee vallas valmistutakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks

12. mail loodi Mustvee vallas valimisliit Meie vald 2035. Valimisliidu asutamiskoosolekul osalesid paljudele tuntud aktiivsed ja silmapaistvad inimesed valla erinevatest piirkondadest. Nimekirjas oli juba asutamisel 20 inimest, kelle hulgas nii pikema kogemusega volikogu liikmeid, kui ka neid, kes uute tulijatena näevad selget vajadust koduvalda arendada.


Koostööks on valmisolekut näidanud erinevate erakondade liikmed ja poliitilise taustata kandidaadid.
Valimisliidu peamine suund on süsteemne ja pikemaajalisem plaan, mitte vaid nelja-aastaseks perioodiks valmistumine. Seetõttu on valimisliiduga ühinemise vastu juba praegu suur huvi ning 17. oktoobril toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks tuuakse valija ette esinduslik nimekiri.
Valimisliidu eestkõnelejateks on Hannes Soosaar, Aive Tamm ja Anne Paas.
Asutajaliikmeteks lisaks eelpoolmainitutele veel Laidi Zalekešina, Maris Rohtla, Annika Oras, Raivo Vadi, Kristi Pukk, Maarika Oolberg-Elmend, Krista Pint, Aivar Parfojev, Maarika Kits, Andri Plato, Mari-Liis Tikerperi, Ivar Ilves, Elviira Osberg, Verner Mölder, Kristi Väits, Martin Tiik, Oleg Võssokov.
Koostamisel on valimisliidu terviklik programm, milles kirjeldatud olulised sammud valla arendamiseks ja igapäevase elukeskkonna parandamiseks.
Hiljemalt augustis on kõigil võimalik tutvuda valimisliidu plaanidega ning loomulikult on igal valla arengust hoolival inimesel võimalik nende kujundamisel ka kaasa rääkida.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus