Mustvee vallas toimus üldplaneeringu avalik arutelu

Reedel toimus Mustvee kultuurikeskuses valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu, mida oli võimalik jälgida ka veebi vahendusel.


Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Mustvee vallavolikogu ja korraldas konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko.
Üldplaneeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ning -suundumustele. Planeeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut, kuid ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustus-struktuuris.
Ajakava kohaselt kogutakse pärast esimest avalikku väljapanekut kogunenud ettepanekud kokku, täpsustatakse ja parandatakse planeeringut ning seejärel läheb see teist korda avalikule arutelule. Üldplaneeringuga paralleelselt toimub keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus