Mustvee valla sümboolika võiks kajastada kõiki ühinenud piirkondi

Tulevasele Mustvee vallale sümboolika leidmiseks korraldatud konkursi komisjoni liikmete hinnangul peaks uue omavalitsuse sümboolika seostuma paikkonna ajaloolise- ja kultuurilise omapära, legendide, traditsioonide ja elulaadiga.

Mustvee valla sümboolika konkursi komisjoni liige Katrin Rajamäe märkis, et uus sümboolika võib sisaldada praeguste lippude ja vappide elemente, kuid nende kasutamine pole kohustuslik. “Seega võib välja tulla täiesti uue ideega, mis ei põhine ühelgi senisel sümboolikal.”

Kalevipoeg, Peipsi ja sibul

“Maakondade piirid on nüüd haldusreformi tulemusena muutumas ning seni Ida-Virumaa koosseisu kuulunud Lohusuu ja Avinurme piirkonnad saavad Jõgevamaa osaks. Maakonda kuuluvus ei ole valla sümboolika seisukohalt oluline, pigem peaks sümboolika seostuma mingil moel selle piirkonnaga. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare vallast ning Mustvee linnast leiab mitmeid märksõnu, mis selle piirkonnaga seostuvad, näiteks Peipsi järv, Kalevipoeg, puidust tünnid ja korvid, kirikud, kala, sibul, kurk. Tore oleks, kui loodav sümboolika kõnetaks kõiki uue valla piirkondi,” ütles Rajamäe.

Tööd avalikustatakse

Mustvee valla sümboolikale konkursitööde esitamise tähtaeg on 20. september, kell 15.

“Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel saata Mustvee kultuurikeskusesse. Praeguseks ei ole veel ühtegi tööd esitatud. Kõik huvilised saavad tutvuda konkursile saadetud töödega, sest kõik laekunud kavandid pannakse üles viie omavalitsuse kodulehtedele. Töid hindab sümboolika konkursi komisjon, kus hindeid pannakse eraldi lipu- ja vapikavanditele 10 punkti süsteemis. Komisjoni liikmete hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida. Välja valitud kavandid esitatakse riigikantseleile, et saada tagasisidet, kas lipp ja vapp vastavad heraldika nõuetele. Konkursi tulemused kinnitab pärast valimisi uus Mustvee valla volikogu ja need avaldatakse valla kodulehel,” ütles Katrin Rajamäe.

Komisjoni kuuluvad ka Aivar Saarela, Jüri Vooder, Tarmo Tomson, Max Kaur, Hannes Soosaar, Laidi Zalekešina ja Riina Meriväli-Vingertšuk.

Uut sümboolikat on võimalik kasutada pärast konkursi võitnud autoriga lepingu sõlmimist. Kui kiiresti lepinguni jõutakse, sõltub sellest, millal jõuab volikogu konkursi tulemused kinnitada. Ühinemislepingus on kirjas, et kuni uue sümboolika vastuvõtmiseni kasutab iga senine omavalitsus oma kehtivat sümboolikat. “Kui aga peaks juhtuma, et uus vallavolikogu ei kehtesta uut sümboolikat 2018. aasta 1. jaanuariks, kasutatakse kuni uue sümboolika vastuvõtmiseni Mustvee linna sümboolikat,” selgitas Rajamäe.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus