Mustvee valla noortekeskust ootab tegus aeg

Kevadine aeg lõi soodsad tingimused enesetäienduseks ja nüüdseks on meie kõikidel noortejuhtidel laagrikasvataja osakutse ning juhatajal noorsootöötaja kutse, läbitud on mitu eneseabikoolitust ning kahel noortejuhil on omandatud tänavanoorsootööks vajalikud oskused.


Eesti noorsootöö keskuse toel leiab juulis aset 13–17aastaste õpilasmalev ja augustis 7–11aastaste laager. Laagrisse, mis sel korral toimub Mustvee noortetoas, on registreerimine veel avatud. Suve jooksul viime ellu Avinurme noorte projekti „My floorball“ saalihoki mängud ja Mustvee noorte tubaste spordimängude projekti.
Kui Avinurme ja Mustvee noored saavad oma ideede elluviimist alustada juba juunis, siis Voore noored alles ootavad vastust oma projektile programmis „Nopi üles“, Raja noored ootavad uut kööki ja Lohusuu noored uut vahvat noortejuhti.
Eesti raamatukoguhoidjate ühing kiitis heaks projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ projekti „Parim osa noorest kujuneb tema salaaias“. Projekti eesmärk on jäädvustada koostöövõrgustiku toel video, helina, pildi või tekstina Mustvee valla eri piirkondade kultuuri ja vaba aja veetmise võimalused kohalike noorte vaatenurgast ning korraldada kogutud materjalist näitus.
Leaderi kaheaastase projekti „Peipsi piirkonna noored kui kohalik väärtus“ raames tutvuvad noored juulis ettevõtlusvormidega MTÜ Vooremaa Viburada ja SA Kalevipoja Koda.
Mustvee valla noortekeskus on liitunud projektiga, mille käigus saavad kaheksa kohalikku omavalitsust üle Eesti osaleda noortekeskuse mõju hindamisel. Projekti raames kogutakse ja analüüsitakse noortekeskustes noorte lugusid sellest, kuidas on noortekeskuse tegevuses osalemine nende elu mõjutanud.

Laidi Grauen,
Mustvee valla noortekeskuse juhataja

blog comments powered by Disqus