Mustvee valla noortekeskus sai aastaseks

Sünnipäevapidu peeti Raja vabaajakeskuses 10. jaanuaril Pajusi teatri, Artur Rehi ja Raja noortetoa tantsuringi etteastetega.


Tehti kokkuvõtteid ja tänati tublimaid. „Andsime tänukirjad Alondra Kuusikule, Andero Kuusikule, Grete Liis Paasile, Kenet Kuusikule, Kristian-Joel Paasile, Kristiina Akulitšile, Laura Altmäele, Marianne Sorokinale, Nikita Gužile, Richard Reisenbukile, Sofia Augusta Kruusile, Triinu Dresselile, Viljo Salumägile ja Violetta Rukinale.

Õnnitlesime 15 noorsootööaasta täitumise puhul Kaidi Forostovetsit.

Tänasime huviringide juhendajaid Evelyn Seppa, Ilona Prokofjevat, Jekaterina Muzafarovat, Joseph James Dresselit, Lea Loritsat, Liudmila Kichiginat ja Kebeli talu ning koostööpartnereid Anneli Petersoni, Ene Mägit, Heveli Ivaskit, Kasepää rahvamaja, Lohusuu kooli, Lohusuu vabaajakeskust, MTÜd Lohusuu vabatahtlik päästeüksus, MTÜd Logovest, Mustvee kooli, Mäetaguse põhikooli, Narva noorte meremeeste klubi, Piret Tomsonit ja Voore aktiviseerimiskeskust, samuti rahastajaid Eesti avatud noortekeskuste ühendust, Eesti noorsootöö keskust, Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskust ning Jõgevamaa koostöökoda,“ rääkis Mustvee valla noortekeskuse juhataja Laidi Grauen.

Mullu kevadel korraldasid Lohusuu noored õhuhokiturniiri ja Raja omad projekti „Noored nutiseadmetest välja“. Juunis osales Laidi Grauen Erasmus+ noorsootöötajate õpirändes Iirimaale. Reisi tulemusena on Mustvee valla noortekeskus alustanud koostööd Rumeeniaga.

Juulis töötasid noored õpilasmalevas. Voorel toimus 7–11aastasele laager TAIP, mille tiim sõidab 29. jaanuaril Tallinnasse haridus- ja teadusministeeriumi tunnustussündmusele. Suvel juhtis Kadri Kommer Voorelt seikluskasvatuse projekti „Noortelt noortele“.

Eesti avatud noorsootöö keskuse projektikonkursi „Nopi üles“ Lohusuu spordiprojekti on noored juba ellu viinud, Mustvee oma veel kestab. Sügisel pidasid Raja noored tervisekuud.

MTÜ Nurmest toel käidi Saksamaal ja kevadel minnakse Hollandisse. Aasta lõpus korraldati Voorel JAEK koolinoorte tervisele keskendunud programm.

„Noortekeskuseks ühinenud noortetoad on kirju ajalooga. Lohusuus tegeldakse noortega aastast 1998, kuigi esimene noorsootööseadus võeti vastu ja Eesti noorsootöö keskus asutati 1999. Palgaline töötaja on seal aastast 2017. Aastal 2006 alustas Voorel tegevust noorteühing NETIT, Rajale loodi noortekeskus aastal 2016, Mustvees on aegade jooksul mitmes kohas lühikest aega noortekeskus tegutsenud, kuid praegune noortetuba koolis avati 2017. aastal. Varsti avatakse ruumid Avinurmes,“ rääkis Laidi Grauen, kes praegu juhib Leaderi projekti „Peipsi piirkonna noored kui kohalik väärtus“, teeb Mustvee valla noored omavahel tuttavaks ja tutvustab neile piirkonna võimalusi. Osalejad tutvuvad ettevõtlusvormidega ja saavad kogemuse töövarjuna.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus