Mustvee valla noored valivad  oma volikogu

Maikuus valitakse Mustvee vallas noortevolikogu. Mustvee vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö nõuniku Raivo Vadi sõnul on sellised organisatsioonid küll eelmistes Mustvee piirkonna omavalitsustes tegutsenud, kuid Mustvee valla noortevolikogu valitakse esmakordselt.

Noortevolikogu tegutseb noorsootöö seadusega ette antud raamides ja sellel on nõuandev õigus. Mustvee valla noortevolikogu eesmärk on esindada vallas elavate noorte huve, sealt jõuavad noorte soovid, ettepanekud ja nõuanded Mustvee vallavolikoguni. Väga oluline ülesanne on noorte kaasamine valla elu korraldamisse.

Vadi sõnul olid kolm noort Mustvee vallavolikogus istungil esindatud, kui seal noortevolikogu eelnõu arutati, ning ta usub, et noorte huvi oma esindajaid volikogusse valida on tõsine. Noortevolikogusse kandideerija vanus peab olema 12-26 aastat, tema registreeritud elukoht peab olema Mustvee vald või ta peab õppima selle valla territooriumil asuvas koolis.

Noortevolikogu valitakse Mustvee koolis, Mustvee avatud noortekeskuses, Peipsi gümnaasiumis, Raja vabaajakeskuse noortekeskuses, Lohusuu vabaajakeskuse noortetoas, Avinurme gümnaasiumis ja Voore põhikoolis

7.-11. maini.

Valijal peab olema kaasas ID-kaart või õpilaspilet. Tulevases Mustvee noortevolikogus on 15 liiget. Raivo Vadi sõnul võiks noortevolikogu esmakordselt kokku tulla mais ning käia edaspidi koos üks kord kvartalis.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus