Mustvee vald võtab Torma kandi külad oma koosseisu

Eilsel Mustvee vallavolikogu istungil otsustati seitsmeteist poolt ja kolme erapooletu häälega nõustuda Jõgeva vallavolikogu ettepanekuga algatada piiride muutmine seoses seni Jõgeva vallas asuvate Torma aleviku, Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Liikatku, Oti ja Võidivere küla sooviga kuuluda Mustvee valla koosseisu.


Eelnõu küsimuses teemakohase ettekande teinud Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela ütles, et me mäletame kõik haldusreformi aegset ühinemist, kus Mustvee vallaga soovisid ühineda osad Torma piirkonna külad.

„Võtikvere küla ühinemisega oli toonane Torma vallavolikogu nõus, samas pooldati teiste külade asumist loodava Jõgeva valla koosseisu. Tuginedes Torma kandi külade soovile tegi aga Jõgeva vallavolikogu ise ettepaneku piiride muutmiseks, mis võimaldaks Torma alevikul, Kõnnu, Lilastvere, Liikatku, Oti ja Võidivere külal liituda Mustvee vallaga,” rääkis Saarela.

Mustvee valla uksed avatud

Aivar Saarela selgitas, et see otsus pole veel vallapiiride muutmine, vaid otsus vastava menetluse alustamiseks.

„Mustvee vallas on nii vallavalitsus kui vallavolikogu toonitanud, et meie uksed on soovijatele avatud. Enne haldusreformi kulgenuks aga külade liitumisprotsess Mustvee vallaga märksa kiiremini, ka väiksema aja ja energia kuluga,”arvas volikogu esimees Saarela.

„Nüüd on see protsess pikk ja keeruline, kuid mitte võimatu,” lisas ta.

Vallavolikogu liige Andri Plato küsis, kas on teada, kui palju inimesi tuleks selle otsusega Jõgeva vallast Mustvee valla koosseisu?

„Minu meelest on neid seitsme saja ümber. Täpset arvu ei tea hetkel öelda. Volinikud peavad aga arvestama valla elanike soovidega. Inimesed pole valla jaoks, vaid vald inimeste jaoks,”vastas Aivar Saarela.

Ta märkis sedagi, et nii Torma aleviku, Kõnnu, Lilastvere, Liikatku, Oti ja Võidivere küla Mustvee vallaga liitumissooviga tuleb nüüd üheskoos tegeleda nii Mustvee kui ka Jõgeva vallal, kusjuures selles küsimuses korraldatakse ka rahvahääletused.

Sellest sõltub valla tulevik

Otsuse tegemisel selgitati, et Mustvee vallavolikogu lähtus oma õigusaktis Jõgeva vallavolikogu otsusest, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvide vastavatest lõigetest ja Mustvee vallavalitsuse ettepanekust.

Torma aleviku ja ümberkaudsete külade Mustvee vallaga liitumise pooldajad on ennekõike toonitanud praeguse Mustvee valla piiride kattumist kunagise Torma kihelkonna omadega. Seda on peetud vaat et olulisimaks ühinemise põhjuseks.

„Torma kandi külade võimalik liitumine Mustvee vallaga on hea mõte. Nii võiks Avinurme kandi ettevõtjad saada sellest piirkonnast ka heade teadmiste ja oskustega tööjõudu,”ütles Mustvee vallavolikogu liige, Avinurme ettevõtja Ivar Ilves.

„Torma kandi külade ühinemisteema on Mustvee vallavolikogule igati oluline küsimus, millest võib oluliselt sõltuda Mustvee valla tulevik,”arvas vallavolikogu liige Jevgeni Bõstrov.

Järgmise sammuna tuleb Mustvee vallajuhtidel Jõgeva kolleegidega ühise laua taha istuda ja edasised plaanid läbi arutada. Kindlasti seisavad ees pikad ja keerulised arutelud, et leida osapooli rahuldavad tulemused.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus