Mustvee vald loodab konkursiga leida otsustava vallavanema

„Eks igal volikogu liikmel oli kindlasti omad põhjused, miks keegi tõstis kätt või ei tõstnud,“ alustas Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela jutuajamist Mustvee vallavanema umbusaldamise ja uue valimise teemadel.


Ka Saarela ise hääletas vallavanem Jüri Morozovi umbusaldamise poolt. „Kõikide teemadega, mis seal umbusalduse avalduses olid, mina küll nõus ei olnud,“ ütles ta, soovides Vooremaale siiski oma otsuse tagamaid natuke avada.

„Tavainimese jaoks on see paras šokk, sest rahvamehena ja seltskonnas on Jüri ju väga mõnus mees. Valla juhtimisel ei ole see alati määrav. Emotsionaalselt oli see minu jaoks väga raske otsus ja paljudele teistele ka.

Tähtajad lükkusid edasi

Kalma-Tammispää tee ja Avinurme pritsimeeste maja ei olnud vallavanema süü, probleemid soojahanke ja Mustvee hariduse juhtimises küll,” märkis volikogu esimees.

„Ühinemisprotsessis leppisime kokku teatud majandusreformid ja milliseid edasiviivaid otsuseid tuleb teha, nendega venitamine oli minu jaoks üks asi. Soojamajanduse hange tundus ainuke kiire asi olevat. Septembris ei tekkinud minul veel mingit tahtmist kätt tõsta, sest lootused olid, kuid otsuste tegemise tähtajad lükkusid kogu aeg edasi. Aga lõpmatuseni ei saa me asju venitada,” sõnas Saarela, vihjates eelmisele korrale, mil vallavanema umbusaldust avaldati.

„Soojamajanduse poole pealt, ma ei ole investori kaasamise vastu. Vallal ei ole endal piisavalt vahendeid uute katlamajade ehitamise omaosaluseks. Mõistlik on kaasata investor, ehk anda katlamajad opereerida. Kuid peame küsima õiglast hinda. Minu jaoks oli häirekellaks, kui sain aru Voore kooli kütmisega seonduvast. Ei taha, et korduks sama asi, nagu Voorel, kus leiti opereerija, kellele anti vana õlikatlamaja üle, et ta teeks uue katlamaja hakkepuiduga kütmiseks. SV Energia esindaja on käinud ka Mustvee volikogus asja selgitamas. Hakkekatlamaja Voorel ei tööta ja operaator kütab tollase Voore valla katlamajaga, ilma et ta maksaks ühtegi senti renti, sest seda pole küsitud. Ja nii juba aastaid. Õliga kütmine on kallim ja minu küsimuseks on, kas operaator vallalt võttis ikka hakkega kütmise hinda.

Mured koolides

Ka läks lepingu pikendamisega kole kaua aega, detsembri algul veel ei olnud leping vallal pikendatud. Kui küsisin, et miks pole uus hange välja kuulutatud, sai leping pikendatud 15 minutiga. Need asjad ei ole minu meelest normaalsed,“ selgitas Saarela enda valikut.

Ka oli ta nõus kommenteerima rahulolematust Mustvee hariduselus toimuvaga:

„Mustvee õpetajatelt, ühest kui teisest koolist, hakkasid oktoobrikuus minuni jõudma signaalid, et asjad suvel valitud haridusjuhiga ei ole nii nagu peab. See teema sai edasi antud vallavanemale, sest niisuguste küsimustega volikogu tegeleda ei saa. Ma arvan, et see oli novembri lõpus, kui tuli ühe kooli hoolekogult päris karm kiri vallavalitsusele ja volikogule. Aga tänaseni ei ole õpetajad rahul, ega ole lahendust sellele. Õpetajad ei tule naljalt kaebama ja ka ei ole signaalid ainult ühe kooli poolt, asi pole erapoolikuses.

Ma olen kuulnud, et nüüd tehti otsus, et tuleb teenistuslik järelevalve, aga me peaks praegu juba otsima kuidas asi ära lahendada.

Kui rääkisime vallas olevatest probleemidest ja vallavanem väitis, et kõik on korras ja läheb plaanipäraselt. Siis sain aru, et ka minu käsi hääletusel siiski tõuseb. Kui juhi meelest on kõik korras, siis ta ei plaanigi mitte midagi muuta,“ selgitas Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela.

Konkurss käib

Mis siis edasi saab? Mustvee vald on kuulutanud välja konkursi vallavanema kohale, vallavanema ülesandeid täidab praegu abivallavanem Enn Kurg. Vana vallavalitsus jätkab selle ajani kui uus vallavanem esitab volikogule uue vallavalitsuse ja volikogu selle kinnitab.

„Meil ei ole vallavanema valimise korda, sellepärast kogunesimegi 6. veebruaril erakorralisele istungile, et kokku leppida, kuidas me uue vallavanema leiame. Valisime viieliikmelise eelkomisjoni, milles on esindatud volikogu iga tiiva (Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide, valimisliidu ja Reformierakonna) üks esindaja ning vallasekretär. Meil fraktsioonide teema alles tuleb arutlusele, nii et neid ei saa veel fraktsioonideks nimetada. Komisjon vaatab dokumendid üle ja valib vestluste käigus mõned kandidaadid välja, kes tulevad volikogu ette. Vallavanema valimise ainupädevus on siiski volikogul,“ selgitas Saarela.

Konkursiga vallavanema valimistest rääkides, tõmbas Aivar Saarela paralleeli ettevõtte juhtimisega: „Ettevõttes on omanike poolt paika pandud nõukogu, juhatus on palgatud. Juhatuse esimees võib olla suuraktsionär, aga firma võib ta ka palgata. Tegevjuhi ja juhatuse poolt viiakse täide ikka seda, mida omanikud nõukogu kaudu soovivad. Vallas oleks siis omanikud on rahvas, volikogu võiks olla nõukogu ja vallavalitsus kui ettevõtte juhatus.

Vallal on oma arengukava, eesmärgid mille püstitas volikogu. Riigi tasemel on see rohkem poliitiline. Ma ei välista sugugi ka vallas poliitilist valitsust, kuid väikeses vallas on poliitilisest kuuluvusest olulisem koostöövõime ja siin ei saa nii väga partei joont ajada.“

Kui palju aega võiks minna, kuni Mustvee uue vallavanema võiks saada? Seda Saarela ennustama ei hakka, kuid soodsate tingimuste korral, kui tuleb kandidaate ja mõni neist kõigile sobib, võib otsustada juba järgmine volikogu 27. veebruaril.

„Ei arva, et me peaks siin väga vaatama poliitilist kuuluvust. Olulisem on see, kas inimesel on soov ja võimekus teha olulisi otsuseid. Ega kõik otsused ole kuigi populaarsed. Sageli selgub kasu alles aja möödudes,“ nentis Saarela, kellele pühapäeva õhtupoolikuks veel ühtegi kandidaati teada ei olnud. „Ma loodan, et ei pea umbusaldamistega rohkem kokku puutuma. Kui see trall hakkab jätkuma, teen iseenda jaoks vastavad järeldused,“ ütles Mustvee vallavolikogu esimees Vooremaale.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus