Mustvee sai oreli ümberehitamiseks raha

Peipsiveere programmist eraldati EELK Mustvee kogudusele 28 900 eurot Joutjärvi kirikust kingitud vana oreli ümberehitamiseks. Järgmisest suvest on Mustvee kirikus võimalik ka kontserte korraldada.

EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer ütles, et enne töödega alustamist tuleb veel teha mõningad seadusega ettenähtud toimingud ning siis võib töö alata.

Konsultant, Soomes oreli maha võtnud orelimeister Olev Kents on öelnud, et kaks kolmandikku töödest tuleks teha tänavu. Restaureerija saaks töökojas valmis teha vajalikud juurdeehitatavad registrid, samuti ka mängupuldi ja kõik ühendused.

Et Soomest toodud orel Mustvee kirikus hääled sisse saaks, on tarvis sellele ehitada uued tuulepõhjad, sest vanad on lõhki kuivanud. Kujundada ja ehitada tuleb ka siinsesse kirikusse sobiv orelikapp ja prospekt. Kõik tuulekanalid tuleb teha  uued, samuti oreli talastik.

Kindlasti tuleks lihtsamaks teha mängumehhanism, sest instrument on olnud kogu aeg keskküttega kirikus, Mustvees hakkavad aga kõik puitosad niiskuse mõjul paisuma. Ja mida rohkem on pillil liikuvaid osi, seda suurem on tõenäosus, et need mingil hetkel kinni kiiluvad. Samuti tuleks mõned kõrged ja teravad registrid madalamate vastu vahetada, et kõla tasakaalustatum oleks. 2015. aastal peaks uue oreli kokku panema ja häälestama. 

Olulised kõik annetused

Mustvee kirikus tuleks üht teist tõenäoliselt ümber ehitada, milleks on vaja ka muinsuskaitse nõusolekut. Eenok Haameri sõnul ei tule orel mitte rõdu ette serva, vaid taha, et jääks ruumi ka koori jaoks. Just koor tuleks rivistada oreli ette. Et barjäär ei hakkaks orelit segama, peab oreli kõrgemale tõstma. Siis säiliksid kõik astmed, selleks tuleb aga kindlaks teha kandevõime ehk kas olemasolev konstruktsioon suudaks kanda uut orelit.

Korrastamist vajab ka kiriku lagi. Need tööd võiksid alata ehk juba augustikuus.

Ka Eesti Kontsert toetab Mustvee uue oreli ülesseadmist kõikide vahenditega. Juba täna õhtul on võimalik EELK Mustvee kirikus kuulata Heili ja Heigo Rosina kontserti, mis on kuulajatele tasuta. Kõik annetused lähevad oreli taastamise fondi.

Kogu projekt läheb maksma 34 000 eurot, millest omaosalus on 5100. Sellest tasub Mustvee linn oma eelarvest 3000 eurot. 2100 peab kogudus korjandustega kokku koguma. Sellepärast on EELK Mustvee kogudus kõikidele annetajatele väga tänulik. Just annetused aitavad Mustvee linna saada korraliku oreli.

Eenok ja Eha Haamer ütlesid oma kuldpulmapäeva külalistele, et palun ärge tooge kingitusi, vaid annetage see raha Mustvee kiriku uue oreli heaks. Ja inimesed annetasid. Väga oluline oli Mustvee puhkpilliorkestri 140 juubeli puhul mängijate annetus uue oreli heaks. See näitas, et mehed hoolivad oma kodulinnast. Mustvee linna päeval küpsetas riigikogu liige Aivar Kokk pannkooke ning saadud raha annetati oreli heaks. Pannkoogiäri läks hästi, sest inimesed tahtsid toetada uut orelit.

Muidugi võib tulla ettenägematuid kulutusi, kuid küllap needki saavad tasutud. Oreli arvele on kogudusel samuti laekunud raha. Need summad pole küll väga suured, kuid olulised. Kõik algas 10eurose annetusega, mille pärast esimese ajaleheartikli ilmumist tegi üks endine Mustvee elanik. 

Uus kontserdipaik

Uue oreli pühitsemine ja avakontsert on kavandatud 2015. aasta 27. juunile. Kes sellel kontserdil osalevad, pole praegu veel teada. Tõenäoliselt tuleb Mustveesse üks Eesti tippkollektiiv. Väga võimalik, et see on Filharmoonia kammerkoor. Ka organist pole praegu teada. “Mustvee kirik on edaspidi kogu ümbruskonnas tuntud kontserdipaik,” lisas Haamer.

Mustvee kiriku orel põles koos kirikuga 1939. aasta 11. mail. Kirik taastati sama aasta jõuludeks ja uus orel oli tellitud Soomest. Selle plaani nurjas aga Nõukogude okupatsioon ja sõda, tellitud pilli polnud enam võimalik Soomest kätte saada. 1940. aasta alguses osteti kirikusse üks pruugitud harmoonium, mis on praegugi olemas, ent nõrga häälega pill pole suutnud oreli aset täita. Kogudus on püüdnud probleemi lahendada elektriliste muusikariistadega, aga need pole ikka päris.

Riik toetab tänavu Peipsi-äärse piirkonna arengusse panustavaid projekte 273 000 euroga. Kokku esitati 44 eeltaotlust kogumahus 776 000 eurot, tegevuskavva kanti nendest 27 projekti. Peipsiveere programm käivitati 2008. aastal ning selle eesmärk on aidata kaasa Peipsi-äärse piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlused tegevuskavas nimetatud projektide rahastamiseks tuleb esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. 

Kuidas uus orel Mustveesse jõudis

Soomes Lahti lähedal tegutsev Joutjärvi kogudus saab tänavu uue oreli ning nad pakkusid oma endist muusikariista Mustvee kirikule. Eenok Haamerit informeeris Soomes vabanevast orelist Eesti orelimeister Olev Kents, kes töötab väga palju ka Soomes.

Alguses küsis Soome kogudus oreli eest tuhat eurot. Mõni aeg hiljem vähendasid nad summat kolmesaja euroni,  möödunud aasta lõpus teatas aga kogudus, et nad kingivad selle oreli Mustvee kirikule.

Teadaolevalt maksis Joutjärvi kiriku uus orel ligikaudu 400 000 eurot.

Kõik annetused on teretulnud

Arveldusarve  EE132200221058842248 Swedbank, EELK Mustvee kogudus 

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus