Mustvee sadama ehitustööd algavad sügisel

Praeguseks on valminud nii reisi- kui ka jahisadama ehitusprojektid. Jõgeva maavanem Aivar Kokk märkis, et sadama maksumuseks on kokku 50-60 miljonit krooni. “Arutelul otsustasime, et sadamate ehitustööde rahastamiseks esitatakse taotlus Siseministeeriumi. Samas peetakse läbirääkimisi ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et saada riigipoolset tuge reisisadama ehitamiseks,” märkis ta.

 “Taotlusdokumentatsiooni, millega küsitakse raha Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, valmistab ette ja koostab sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus,” lausus selle asutuse juhataja Katrin Rajamäe.

  Aivar Koka sõnul on leitud ka investoreid, kes huvituvad kaasfinantseerimisest jahisadama ehitamisel. “Meie eesmärk on see, et juba selle aasta sügisel läheb kopp maasse ning sadama ehitustööd algavad. Mustvee vajab sadamaid ja kaasaegseid infrastruktuure,” kinnitas maavanem, kelle arvates tuleks lähiajal kokku kutsuda riigiasutuste esindajad, kes huvituvad ruumide saamisest tulevases sadamahoones.

   Mõttevahetusel osalenud Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu liige Priit Saksing peab sadamate ehitamist huvitavaks ja perspektiivikaks ettevõtmiseks. “Sellesse projekti tasuks kaasata ka firmasid, kellel on kogemusi sadamate majandamisega. Eriti oluline oleks pidada läbirääkimisi ettevõttega Saare Liinid, mille juht on Saaremaa eksmaavanem Ants Tammleht ja nõunik üks nimekamaid majandustegelasi Peeter Palu. ”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus