Mustvee rõõmustab tänavu puhkajaid uue rannapromenaadiga

Puhkajad, kes tänavu suvel Mustveesse tulevad, leiavad Peipsi kaldalt lisaks huvitava arhitektuuriga uuele sadamahoonele ka rannapromenaadi, kus jalutada ja avarat veevälja imetleda.


Umbes kilomeetri pikkune jalutustee lõik, mille ääres on valgustid ja pingid, valmis kahes etapis. Esimese etapi töid rahastati linna eelarvest, teise etapi jaoks taotles linnavalitsus projektitoetust Peipsiveere programmist. Seda saadi nii 2013. kui ka 2014. aasta tegevuskavast vastavalt 32 000 ja 7140 eurot. Istepinkide ja valgustusega jalutustee projekteeris Arhitektuuribüroo Järve& Tuulik OÜ, ehitustööd tegi OÜ Vesiehitus. Jalutustee sai põhiosas valmis juba möödunud aastal, ent täit rõõmu saavad kohalikud elanikud ja külalised sellest tunda alles tänavu.

“Järveääre kordategemisest ja rannapromenaadi rajamisest on Mustvees räägitud juba aastaid,” ütles Mustvee linnavalitsuses käsunduslepingu alusel projektide kirjutamisega tegelev Aive Tamm. “See oli üks ideid, mida arutati ka kuue aasta tagusel Teeme Ära! mõttetalgul. Selle teostamine tundus siis küll täiesti utoopilisena, ent kuna kõik viimase aja linnajuhid on seda meelt olnud, et promenaad on vajalik, hakati ikkagi rahastusallikaid otsima ja siis juba ideed etapikaupa ellu viima. Tugevalt on promenaadiga seotud protsesse tagant tõuganud linnavalitsuse liige Pavel Kostromin, eelmine linnavalitsuse maa- ja keskkonnaspetsialist Tatjana Obuhova panustas aga palju tehniliste projektide koostamisse.”

Tehti talgutööd

Hiljutisel Teeme Ära! talgupäeval tehti talgutööd ka Mustvee rannapromenaadi ümbruses. MTÜ Peipsimaa Turism esindajad Tartust ning mitmed aktiivsemad linnakodanikud riisusid pargialalt kokku vanad lehed ja männiokkad. Talgulistel oli plaanis üle värvida ka järve kaldal seisev National Geographicu kollane aken, mis viitab Peipsile kui olulisele vaatamisväärsusele, ent selle töö jaoks oli ilm liiga märg. Aga kunagi tehakse see kindlasti ära.

“Kui kollase akna kolm aastat tagasi paigaldasime, oli selle juurest tõesti vaadata ainult järve,” sõnas Aive Tamm. “Nüüd on see piirkond jõudsalt arenenud. Sadamahoone ja promenaad annavad teineteisele palju juurde. Linn oma panustanud ka muuli korda tegemisse. Tänu kõigele sellele on Mustvee jõe suudme põhjapoolne osa saanud kohaks, kuhu mustveelane ise tahab minna ja kuhu viib heal meelel ka oma külalised.”

Võeti omaks

Aive Tamme sõnul on promenaadi eriti hästi omaks võtnud Mustvee noored: see on kujunenud nende uueks kohtumis- ja suhtlemispaigaks. Jalutamas käivad ka täiskasvanud, sest uus suur tükk visuaalselt ilusat ja korrastatud linnaruumi suisa tõmbab inimesi ligi.

Mustvee rannapromenaad pole siiski lõplikult valmis. See tahetakse tulevikus veelgi pikemaks ehitada ning rajada juurde valgustust ja istekohti. Plaanis on kaasajastada ka järveäärne mänguväljak ja paigaldada sinna uued atraktsioonid. Praegu promenaadi edasiarendamisega siiski aktiivselt ei tegelda, sest Peipsi piirkonna väikepuhketaristu arendamine mahtus ühe projektina üheksateistkümnest Jõgevamaa piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava raamidesse. See ei tähenda siiski veel seda, et projektile raha garanteeritud oleks. Kui aga projekti tõesti toetatakse, saab lisaks promenaadi lõpuni ehitamisele teha kompleksselt teoks muidki häid mõtteid. Plaanis on näiteks rajada rannaäärne jalutustee ka Kasepääle, mis omakorda looks võimaluse mitmete turismimarsruutide loomiseks ja ettevõtluse arendamiseks. Näiteks plaan paadiga Kasepäält Mustveesse ja jalgratastega tagasi Kasepääle liikuda tundub atraktiivne ka kohalikule, mis siis veel külastajatest rääkida.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus