Mustvee Puhkpillimuusika ajalugu talletati raamatusse

Laupäeval tähistati Mustvee kultuurikeskuses linna puhkpilliorkestri 135. aastapäeva ning esitleti muusikakollektiivi möödanikku ja nüüdisaega  kajastavat raamatut.

Raamatu “Mustvee puhkpilliorkester läbi aegade” autor, kauaaegne dirigent ja praegune abidirigent Valter Jaanus rääkis, et talle on ikka meeldinud kõikvõimalike sündmuste kohta märkmeid teha ja ka inimeste mälestusi koguda. “Esimest korda tekkis mõte raamatu kirjutamiseks siis, kui Värska sanatooriumis tervist taastasin. Mõneks ajaks jäi plaan pooleli. Kui aga dirigendiametist pensionile läksin, ergutas Vooremaa ajakirjanik Riina Mägi mind raamatut kirjutama. Üheks oluliseks tõukeandjaks oli ka Mustvee Vene Gümnaasiumi direktor Jaan Rahuküla,” rääkis Valter Jaanus.

Muusikaloolises trükises on juttu Mustvee luteri koguduse pasunakoori asutamisest 1874. aastal, legendaarsest dirigendist Zabelinist, kes oli tsaariajal Mustvee politseiülem, aga ka August Lumingust ja teistestki koorijuhtidest. Avaldatud on ka puhkpillorkestri algusaegade pillimehe Valter Oja meenutused. 102-aastaseks elanud Valter Oja küsitles Valter Jaanus 1974. aastal.

Raamatu fotode autorid on Johannes Haav ja Fjodor Maspanov, mitmed pärinevad Valter Jaanuse ja Eenok Haameri erakogudest. Raamatu väljaandmist toetasid Mustvee linnavalitsus, Mustvee kultuurikeskus, Noorteklubi Alter Ego, Jõgeva maavalitsus ja Mustvee Gümnaasium.

“Meie kooli õpilased aitasid Valter Jaanuse kirjutatut arvutisse trükkida ja  fotosid skaneerida. Töö pakkus neile huvi ja neil oli hea meel kodulinna puhkpilliorkestri kohta huvitavaid fakte teada saada,” rääkis kooli direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina.

Valter Jaanus kinkis oma autogrammiga raamatud kõikidele, kes selle ilmumisele kaasa aitasid. Esimese eksemplari sai kingituseks Jõgeva maavanem ja Mustvee aukodanik Aivar Kokk.  

Mustvee Puhkpilliorkestri juubelikontserdi repertuaari oli kokku pannud  Valter Jaanus, teades oma noodikogu ja muusikute võimalusi. Kõlas ka Beethoveni „Palve”, mis sümboliseeris orkestri aastakümnetepikkust koostööd luterliku kirikuga.

Et praegune dirigent Raino Kubjas on klarnetimängija, võeti mängukavva ka soolopala „Vanaisa polka”.

Mustvee puhkpilliorkestrit tervitas väärika tähtpäeva puhul  maavanem Aivar Kokk, kes andis Valter Jaanusele maavalitsuse aukirja, Mustvee linnapea Mati Kepp, EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer, Mustvee Betaania Koguduse pastor Paul Gill, Mustvee kultuurikeskuse juhataja Valentina Jazõkova ja kunstiline juht Elle Palm, linnaraamatukogu juhataja ja naisteklubi esinaine Laidi Zalekešina. Kohalik poetess  Aino Kolpakova luges ette orkestrile pühendatud luuletuse.

„Meie orkester on koos püsinud ennekõike tänu Valter Jaanuse entusiasmile,” tõdes 1942. aastast pilli mänginud ja aeg-ajalt ka dirigendikeppi hoidnud Anton Tamm.

Kui 80-aastaseks saanud Valter Jaanus soovis pidevast dirigenditööst loobuda, tehti ettepanek hakata orkestrit juhtima EELK Laiuse koguduse õpetajale Raino Kubjasele. “Andsin nõusoleku, sest mu töö on orkestrimuusikaga varemgi seotud olnud. Pealegi pidasin oluliseks, et Mustvees puhkpillimuusikatraditsioonid püsima jääksid. Kui rääkida järjepidevusest, siis  on hea meel, et orkestrisse on tulnud mitmed nooremad mehed, kes küll ise Mustvees ei ela, kuid siin proovides käivad. Järgmisest aastat hakkavad orkestris mängima mitmed mu õpilased, keda juhendan Mustvee muusikakoolis,”  ütles dirigent.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus