Mustvee positiivne algus

Tänases lehes teeme ülevaate ühinenud valdade esimesest poolaastast ja küsime, kuidas on haldusreform läinud. Avalugu Mustveest on positiivne ning tõestab, et kardetud koll pole nii suur, kui esialgu arvati. Tõsi, iga teenuskeskuse juhataja kinnitas, et tööd on palju ning veel pole kõik selge, kuid see on mõistetav. Aasta lõpuks peaks juba enam-vähem kõik korras olema. Kohtumine vallavanem Jüri Morozovi ja vallavolikogu esimehe Aivar Saarelaga tõestas, et uutmoodi juhtimine on Mustvee vallale ainult kasuks tulnud. Nii Morozovil kui ka Saarelal on konkreetne plaan, kuhu vald lähiajal liikuma peab, ning sammud selleks on astutud. Selged sihid annavad ka teenuskeskustele ja vallakodanikele kindlustunnet, et aetakse õiget asja.

Positiivse suhtumisega vallavanem näeb, et kõik on võimalik, kuid iga teenuskeskus ja ametnik peab mõistma, et just tema on see, kes kohalikku elu korraldada aitab. Sest kohapealseid küsimusi ei tohi Morozovi sõnul otsustada kaugemal. Sellise põhimõtte juurutamine ja kinnistamine nõuab pingutust ja tööd, et kohaneda uute oludega, sest muidu pole areneda võimalik.

Nii vallavanemat kui ka volikogu esimeest ühendab mõiste „protsess“. Nähtusi, nagu vananev elanikkond, transpordi ja haridusega seonduvad küsimused ei võeta probleemide, vaid protsessina, kus tuleb tegutseda küll kohe, kuid kaugemale tulevikku vaadates. Jättes nurisemata tegemata tööde üle, keskenduvad mõlemad sellele, kuidas teha otsuseid, mis ka 30 aasta pärast positiivseid tulemusi annavad.

blog comments powered by Disqus