Mustvee muusika- ja kunstikooli klassid renoveeritud

Mustvee muusika- ja kunstikooli õpilased ja õpetajad ei pea enam tundides kõrvalruumist läbi seinte kostvate ning harjutamist segavate helide pärast piinlema, sest äsja lõppenud remont teise korruse klassides parandas ka heliisolatsiooni. Tööd läksid maksma 38 400 eurot


Raha tuli regionaalsete investeeringutoetuste programmist, toetuse summa oli 30 538 eurot, omaosaluse, mis oli pisut üle 20 protsendi, maksis Mustvee linn. Töö tegi firma Vesiehitus.

“Kui ümberringi mängis kolm klaverit ja igaühe taga oli erineva tasemega noor muusik, siis õhtuks olid õpetajate ja ka õpilaste kõrvad juba korralikult piinatud,” rääkis Mustvee muusika- ja kunstikooli juhataja Riina Müürsepp.

Töömeestele jagub ainult kiidusõnu

Klasse renoveerinud töömeestele jagub koolijuhil ainult kiidusõnu. “Meie koolis töötasid väga tublid mehed. Nad küsisid pidevalt, kuidas meil oleks parem, kas teeme nii- või teistmoodi,” lisas Müürsepp. Õpetajatele tundus pärast remonti, et koolis on järsku väga palju uksi. Uued uksed on lihtsalt pikemad ja need paistavad koridoris paremini silma.

Kõige rohkem valmistab õpetajatele rõõmu nn külma klassi soojaks ruumiks saamine. Tegemist oli teisel korrusel oleva kunstiklassiga, kus enne remonti tuli külmal ajal istuda jopega, samas võis kõrvaltoas töötada sportsärgi väel. Nüüd on klass korralikult soojustatud. Vesi toodi kunstiklassi alumiselt korruselt, õpilased ei pea enam trepist alla minema, et  pintsleid pesta.

Kool sai Peipsi gümnaasiumist juurde ühe klaveri. See annab võimaluse õpetajatel samal ajal tunde pidada, keegi ei pea enam kellegi järele ootama. Kui kunstitunde pole, saavad keelpille õppivad noored kasutada ka kunstiklassi.

Kitarriõpetaja Reet Pappe kinnitas, et tunde on nüüd palju parem läbi viia. “Lapsed on rõõmsad, et klaver nende vaikset kitarrimängu enam ei sega. Mõnel päeval oli meil muidugi lihtsam, aga mõnel päeval üpris keeruline, kui klaver kahel pool mängis. Me ei kuulnud üksteist,” nentis õpetaja.

Saali toolid tegid korda vabatahtlikud

Muusikakooli saalist avaneb kaunis vaade Peipsi järvele. Saal aga jäi seekord remontimata: seda polnud plaaniski, sest selleks ei jätkunud raha. “Saalis tegid toolid korda vabatahtlikud. Nad tulid ja küsisid, kas nad tohivad seda teha.  Tublid noored võtsid kõik toolid lahti, panid uued põhjad ja vahetasid katted.”

Koolil ei jätku renoveeritud klassidesse laudu ja toole, kellel on neid ülearu ja tahaksid ära anda, võiksid sellest juhatajale rääkida.

Kool oli varem 20 aastat ehk aastast 1995 remontimata. Viis aastat tagasi vahetati hoonel aknad.

Mustvee muusika- ja kunstikoolis õpib praegu rekordarv lapsi – 46.  

Esimesed tänavu sügisel muusikakoolis õpinguid alustada soovivad lapsed tõid avaldused juba novembris. “Vanemad käisid küsimas, et mullu ei saanud mu laps kooli sisse, kas ta tänavu ikka saab. Möödunud sügisel võeti muusika- ja kunstikooli õppima 22 last, tuleval sügisel võetakse muusikat õppima 10 last.

Mustvee muusika- ja kunstikooli klass Tormasse

Riina Müürsepp ütles, et lapsevanemad on pöördunud tema poole sooviga, et Tormas avataks muusika- ja kunstikooli klass. Nad on lubanud leida ise õpetaja ning maksta talle palka. “Lapsed peavad muidu Mustvee vahet sõitma, neile oleks aga parem, kui kohapeal leiduks nendega tegelev õpetaja. Siis saaksid muusika- ja kunstikoolis käia ka Sadala lapsed. Praegu veavad Torma vanemad oma lapsi Mustveesse muusikakooli ja tagasi, Sadalast aga on liiga kauge iga päev Mustveesse käia,” rääkis Müürsepp. Tema kinnitusel on huvikool õpilaste jaoks ja kui õpilastel on lihtsam õppida pärast kooli oma kodukohas, siis peaks seda ka võimaldatama.

Mustvee muusika- ja kunstikooli jaoks ei muutuks Tormas klassi avamisega midagi, paberitöö tuleb teha koolijuhil.

Torma vallavanem Triin Pärsim rääkis, et neil on plaanis veel tänavu kevadel enne suvevaheaja algust koolis näidistund teha. “Soovime selle klassiga sügisest alustada. Muusikaklassi avamist Tormas on eest vedanud Torma põhikooli hoolekogu esimees Tiina Välb ja mõned hoolekogu liikmed. See on väga tore, et hoolekogu mõtleb tõsiselt sellele, kuidas huviharidus kättesaadavaks teha. Oleme väga palju rääkinud, kuidas huviharidus õpilastele kättesaadavamaks teha, oleme kaalunud ka transpordivõimalust. Torma jaoks on kõige parem variant, kui õpetajad tulevad meie juurde.”

Pärsimi sõnul oli esialgu huvilisi üle 20, kuid siiani on täpsustamata, kui palju lapsi tegelikult muusikaklassis õppima hakkab. “Minu hinnangul võiks see olla umbes 12 õpilasega klass. Esialgu võib huvilisi olla rohkem. Arvestama peab sedagi, et lapsevanemal tuleb maksta oma osa ja omavalitsus lisab oma panuse.”

Milliseid pille Tormas õppida saab, selgub siis, kui õpetajatega läbirääkimised peetud. Mustvee muusika- ja kunstikoolil on palju õppekavasid mitmesugustele pillidele. Täpselt pole ka teada, missugused on laste huvid ja kuidas neile vastavad õpetajad leitakse. Solfedžotunde hakkaks andma Torma kooli muusikaõpetaja, selles osas on läbirääkimised juba peetud.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus