Mustvee mõttetalgulised jätkavad seltsinguna

 

Mustvees 1. mail peetud mõttetalgutel osalenud kohtusid eelmisel laupäeval kultuurikeskuses ja otsustasid jätkata oma tegevust seltsinguna.

Kokkutulnud otsustasid jätkata võimaluste otsimist Mustveesse turismiinfopunkti avamiseks. Samuti püütakse leida võimalusi Mustvee linna viit kirikut tutvustava trükise väljaandmiseks. Kaaluti võimalust nimetada 2010. aasta Mustvees kirikute aastaks.

Leiti ka, et koostöös kirikujuhtidega  võiks hoida ühel kindlal nädalapäeval ja kellaajal kõikide linna pühakodade uksed huvilistele lahti. See võimalus tooks kindlasti turiste juurde.

Veel sooviksid seitse mõttetalgutel osalenut leida võimalusi elektroonilise infotulba püstitamiseks, sest praegu pole  Mustveesse saabunud turistil  kusagilt võimalik linna ja selle lähiümbruse kohta infot saada.

Talgujuht Aive Tamm rõhutas, et kindlasti tuleb parandada noorte  vaba aja veetmise võimalusi.  Kõne all oli rularambi püstitamine ja rulluisutamiseks sobiva tee rajamine.

Järgmine kord kohtuvad mõttetalgulised juuli keskel.

Ka Jõgeval on mõttetalguliste rühmad talgujuht Erki Tederi eestvedamisel mitmetel teemadel arutlenud, kuid praegu aktiivselt koos ei käida.

Aare Kirna eestvedamisel tegeldi inimeste kiitmiseks mõeldud kohaliku tänupanga loomisega, sellel teemal korraldati eraldi mikromõttetalgud. Algul kavatseti selleks kasutada Õnnepanka, et aga  see valmib mitte varem kui sügisel ning ka selle funktsioonid pole veel täpselt teada, tuleks vahepeal mõelda, kuidas kohapeal organiseeruda.

Kodanikualgatuse korras 1. mail toimunud mõttetalgute vestlusringides välja käidud ideedest on pea neli tuhat kantud ideepanka.

Mõttetalgute Jõgevamaa koordinaatori Kersti Kurvitsa sõnul oligi talgute üheks ülesandeks tuua inimesed kokku rääkima ja ideid ning lahendusi pakkuma.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus