Mustvee linnavolinikud tõstsid linnavalitsuse töötajate palku

Samuti muutis volikogu Mustvee linnavalitsuses seni spetsialistidena töötanud inimeste ametinimetust. Kõnealused ametnikud nimetati nõunikeks ning nendegi palka tõsteti. Linnavolikogu liikme Pavel Kostromini sõnul jäi talle arusaamatuks, miks töötajate ametinimetust muudeti ja neile kõrgemad palgaastmed määrati, kui tegelikkuses ei muutunud töö, inimesed ega ka nende poolt antav panus. Kui palju spetsialistidest nõunikeks saanud ametnike palk tõuseb, pole täpselt teada, sest see sõltub senisest palgaastmest.

«Nii väikeses linnas, kus elab alla 2000 inimese ning eelarve on väga pingeline, kinnitati uus linnaametnike struktuur, mille kohaselt võetakse tööle majandusnõunik ning ehitusnõuniku töökoormus tõuseb. Jääb arusaamatuks, mida hakkavad need spetsialistid tegema, kui praegu linnas midagi ei ehitata,» rääkis Kostromin.

Majandusnõunik, kelle leidmiseks kuulutatakse välja konkurss, võib hakata saama palka kuni 7600 krooni kuus. 2004. aasta eelarvet, kuhu tuleb sisse kirjutada ka linnaametnike töötasud, istungil ei arutatud. Volikogu liikmed tulevad selleks kokku veebruari alguses. Vooremaale teadaolevalt tuleb tänavune eelarve võrreldes eelmiste aastatega tunduvalt pingelisem.

«Mul on hea meel tõdeda, et pärast pikka pausi, mis tekkis seaduse vale tõlgendamise ning ajakirjanduse võimendamise tõttu, on volikogu jälle koos,» ütles volikogu esimees Andres Kivimurd. Kuigi volikogu esimene istung möödus töiselt ja võrdlemisi üksmeelselt, pole mitmete volikogu liikmete arvates koalitsiooni ja opositsiooni vastuolud kuhugi kadunud.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus