Mustvee linnavolikogu sai uue esimehe

Esmaspäeval peetud istungil avaldas kümnest kohalviibinud volikogu liikmest kuus senisele volikogu esimehele Jaan Rahukülale umbusaldust. Samapalju poolthääli kogus Tatjana Kudina, kes valiti uueks volikogu esimeheks.

Istungi algul küsis linnavolikogu liige Evdokia Abakanova, mis põhjusel on Jaan Rahuküla kaotanud osade saadikute usalduse. “Eelarve vastuvõtmisel sai kokku lepitud, et lisaeelarvest muretsetakse uued linna tutvustavad viidad ja tegeldakse linna välisilme parandamisega. Nüüd on sellest üle kuu aja möödas, kuid midagi pole toimunud,” ütles volikogu liige Andrus Eiser.

Volikogu liikme Marianne Kivimurd-Tarelkina sõnul pidi linnavalitsus esitama volikogule eelarve muudatuste ettepaneku, mis pole aga senini istungile aruteluks jõudnud.

“Teatud mõttes on kriitilised märkused õiged, kuid volikogu juhtides olen ma püüdnud linnavalitsusega rahulikku ja konstruktiivset koostööd teha ja vältida nii-öelda rusikatega vehkimist,” selgitas Jaan Rahuküla. Mitmed tema oponendid aga väitsid, et rusikatega ei peagi vehklema, kuid vajadusel tuleb linnavalitsuselt nõuda omavalitsusele kohaste ülesannete täitmist ja probleemide lahendamist. Avalikul hääletamisel umbusaldasid Jaan Rahuküla volikogu liikmed Artur Aganitš, Andrus Eiser, Valentina Jazõkova, Marianne Kivimurd Tarelkina, Anatolia Lunina ja Tatjana Kudina.  Sergei Borodin, kes küll umbusaldusavaldusele alla kirjutas, selle poolt ei hääletanud.

Aastatelt kõige vanem linnavolikogu liige Sergei Borodin asus juhatama ka uue volikogu esimehe valimist. Andrus Eiser esitas kandidaadiks Tatjana Kudina.  “Olin volikogu esimees eelmise koosseisu ajal aastatel  2005-2009. Kui mind nüüd volikogu etteotsa valitakse, siis püüan vältida eksimusi, mis mul endal esinesid, ja ka samme, mis tingisid Jaan Rahuküla umbusaldamise. Pean vajalikuks tihedat ja sisukat koostööd linnavalitsusega ja vastutamist selle eest, et volikogu otsused ellu viiakse,” lubas Kudina.

Tatjana Kudina valiti salajasel hääletamisel kuue poolthäälega Mustvee linnavolikogu esimeheks.

“Leian, et Jaan Rahuküla umbusaldamiseks puudusid konkreetsed põhjused. Väga kurb, et Mustvee linnavolikogus tekkis taas keeruline olukord, mis tõenäoliselt raskendab ka linnale ja selle elanikele oluliste probleemide lahendamist. Tulevikus peaks aga vastastikune mõistmine volikogus tugevnema, sest  vaid nii on võimalik paikkonna arengu huvides edasi minna,” ütles volikogu liige Evdokia Abakanova, kes  on olnud valitud kõikidesse Mustvee linnavolikogu koosseisudesse.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus