Mustvee linnavolikogu kinnitas ühehäälselt eelarve

Teisipäevasel istungil kinnitas Mustvee linnavolikogu ühehäälselt eelarve, millesse kulusid ja tulusid on planeeritud 1 805 437 eurot. Saadikud pidasid vajalikuks leida eelarvest ka vahendeid Mustvee välisilme kaunimaks muutmiseks ja linna paremaks tutvustamiseks turistidele.

Mustvee linnavolikogu esimees Jaan Rahuküla märkis, et eelarve koostamise ja menetlemise ajal sujus igati hästi koostöö linnavalitsuse ning ettevõtja Anatolia Lunina juhitava eelarve- ja sotsiaalkomisjoni vahel.

“Pearaamatupidaja Maie Tootsilt kuulsime, et riik on vähendanud kõiki Mustveele eraldatavaid vahendeid teatud protsendi võrra. Vaatamata selle tegutsevad edasi mõlemad gümnaasiumid, lasteaed, muusika- ja kunstikool,” kinnitas volikogu esimees.

Eelarve koostamist nimetas konstruktiivseks ka revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova, kes tegi ettepaneku eelarve kinnitada. “Raha on mõistagi vähe, kuid kõik taotlused, mis esitati, said läbi vaadatud ja võimaluste piirides ka lahendatud,” märkis ta. 

Võimalikult palju projektipõhiselt

Linnavolikogu liikme Mati Kepi sõnul on Mustvees suuresti tegemist nn äraelamise eelarvega. “Riigil oleks aeg taastada tasandusfondi rahad ja viia varasemale tasemele üksikisiku tulumaksust laekuvad summad. Kui senine olukord jätkub, pole üldse võimalik paljusid asju korda teha. On räägitud õpetajate palgafondi suurenemisest, kui aga toetusfond märksa suurema summa ulatuses väheneb, mis suurenemisest saab siis juttu olla,” tunnistas ta.

Kepp peab oluliseks teha Mustvees võimalikult palju töid projektipõhiselt. “See võtab aega ja nõuab ka kannatust. On aga vahe, kas omaosaluseks on töödeks vaja 15 või 100 protsenti, mida pole sageli kuskilt võtta. Mõistagi ei pruugi kõik projektid läbi minna, sest konkurss projektiturul on tihe. Kui vaja, tuleb aga kasvõi igal aastal väikeste sammudega edasi minna, sest ka nii saab mõndagi olulist korda teha,” rääkis ta. 

Peipsi rand korda ja viidad uuendada

Linnavolikogu liige Andrus Eiser juhtis istungil tähelepanu vajadusele korrastada põhjalikumalt Peipsi randa ja uuendada linna tutvustavad viidad. Idee toetuseks võttis sõna ka saadik Tatjana Kudina.

“Volikogu otsustaski, et linnavalitsus peab leidma kuu aja vältel vahendid viitade nüüdisajastamiseks, ranna hooldamiseks ja uute puude istutamiseks paika, kus  vanaks jäänud paplid on maha võetud. Linnavalitsus peab järgmiseks volikoguks esitama plaani, kus näitab ära, milliste rahadega ja kelle poolt vastavaid töid tehakse,” ütles volikogu esimees Jaan Rahuküla.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus