Mustvee linnavolikogu kinnitas SPA ehitamist soodustava detailplaneeringu

Mustvees Tartu tänav 1d asuva maa-ala detailplaneeringut tutvustas linnavolikogu liikmetele linnavalitsuse ehitusnõunik Urmas Laur. Saadikud avaldasid planeeringu ja SPA ehitamise kohta mitmesuguseid mõtteid ja küsisid arvamust ka volikogu istungit külastanud Jõgeva maavanemal Aivar Kokalt. “Detailplaneeringu suhtes otsuse vastu võtmine on keeruline ja vastutusrikas ülesanne ja mõistagi on kõige olulisem vaadata, et hääletustulemus oleks kasulik Mustvee tulevikule. Ise usun, et Mustveesse rajatava SPA teenustele on turg kindlasti olemas,” lausus maavanem.

Volikogu liikmed kinnitasid Tartu tänav 1d asuva ala detailplaneeringu seitsme poolthäälega, üks hääletanuist jäi erapooletuks. Arendusfirma Epitome esindaja Margus Metsaäär kommenteeris: “Meie algatatud detailplaneering paneb paika tingimused hoone suuruse ja kõrguse osas ning ka territoriaalsed ehitusvööndid. Need on omakorda aluseks arhitektuurilahenduste väljatöötamisel. Tulevase hoone arhitektuurilise sobivuse ja väljanägemise osas on tarvis nõu pidada Mustvee linnavalitsuse ja linnavolikoguga. Asjade edasiseks kulgemiseks on väga oluline ka konkurss, mille Jõgeva maavalitsus kuulutab välja maatüki müümiseks või pikemaajaliseks rendileandmiseks. Konkursist võtab tingimata osa ka Epitome ja arvatavasti on meil kui detailplaneeringu algatajatel ka mitmeid eeliseid. Oleme detailplaneeringus esitanud mitmeid ideid turismimajanduse edendamiseks Mustvees. Kindlasti tuleb aga konkursile ka teisi osalejaid, mis on igati hea märk, sest näitab, et arendustegevuse vastu Mustvees tuntakse huvi.”

“Pean detailplaneeringu vastuvõtmist arukaks otsuseks, mis võimaldab SPA ehitamise ideega edasi tegelda. Kui detailplaneeringu vastuvõtmisega oleks viivitatud, oleksid arendajad hakanud SPA-hotelli mujale planeerima. Miks peaks aga Mustvee loobuma võimalusest saada endale kaasaegne turismi- ja puhkemajandusettevõte, millega luuakse linna uusi töökohti ning tänu millele laekub linnakassasse rohkem raha,” märkis Mustvee linnapea Mati Kepp.

Linnapea tutvustas volikogu liikmetele ka Jõgeva Majandusühistu plaane kaubanduskeskuse ehitamiseks Mustveesse. Tema sõnul saaksid samas ruumid ka lillekauplus, Hansapanga kontor ja bussijaam. Jõgeva Majandusühistu toetas Mati Kepi sõnul rahaliselt ka lastekaitsepäeva üritusi Mustvees.</P>

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus