Mustvee linnavolikogu esimeheks valiti Jaan Rahuküla

Teisipäevasel istungil valiti Mustvee linnavolikogu uue koosseisu esimeheks ühehäälselt valimisliidus „Kodulinna areng” kandideerinud Mustvee Vene Gümnaasiumi direktor Jaan Rahuküla.

iii

Ainsana volikogu esimeheks kandideerinud Jaan Rahuküla sai salajasel hääletamisel poolthääle kõigilt 11 saadikult, kellest seitse esindab valimisliitu Kodulinna areng, kaks Keskerakonda ning üks nii valimisliitu „Mustvee – meie kodu” kui ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

“Linnavolikogu tulemuslikuks ja konstruktiivseks tegutsemiseks pean ma väga oluliseks head koostööd, mille tekkimisele saavad volikogu liikmed  komisjonidesse kuuludes suuresti kaasa aidata,” ütles Jaan Rahuküla, kes on kuulunud ka Mustvee linnavolikogu kahte varasemasse koosseisu.

Tähtsaim koostöövalmidus

“Koostöövalmiduse toonitamine oligi peamine põhjus, miks Jaan Rahuküla sai kõigi volikogu liikmete hääled. Ka saadikud, kes volikogus vähemuses, soovivad aktiivselt Mustvee arengu heaks tegutseda, kui meid kaasatakse,” ütles eelmise volikogu esimees Tatjana Kudina, kes valiti uude volikokku Keskerakonna nimekirjas.

“Avara silmaringiga, tasakaalukas ja suurte kogemustega Jaan Rahuküla on minu arvates  volikogu koosseisust kõige sobivam isik sellele ametikohale,” ütles Laidi Zalekešina valimisliidust „Kodulinna areng”. Tema esitaski Rahuküla kandidatuuri volikogu esimeheks.

“Usun, et oma suure töövõimega ergutab Rahuküla ka teisi volikogu liikmeid meie linna arengu nimel tegutsema,” lisas volikogu vanim liige Sergei Borodin.

Lahendada keerulised probleemid

Jaan Rahuküla tõdes istungil, et linnavolikogu töö muudab küllaltki keeruliseks vajadus leida linnaelanikele olulistele probleemidele lahendused ka keerulises majandusolukorras. “Mustvees elab palju vanureid, kes vajavad abi ka maaharimisel, võsa raiumisel, kraavide puhastamisel. Omavalitsus ei tule neid töid tegema, kuid inimeste mured ei saa meid jätta ükskõikseks,” kinnitas ta.

Volikogu aseesimehe valimisel tehti kaks ettepanekut. “Arvestades majanduskriisist tingitud vajadust kulusid  kokku hoida, otsustas eelmine volikogu, et uus volikogu valitakse 11-liikmeline.  Kokku saaks hoida aga ka nii, et me volikogu aseesimeest ei valigi. Kohustuslik see pole,” ütles Tatjana Kudina.

Valimisliidu „Kodulinna areng” esinumber Mati Kepp esitas aga aseesimehe kandidaadiks samas valimisliidus kandideerinud Mustvee linnaraamatukogu juhataja Laidi Zalekešina. 

Salajasel hääletamisel valitigi Zalekeshina seitsme poolthäälega volikogu aseesimeheks. Neli hääletussedelit tunnistas valimiskomisjon kehtetuks.

Nii Jaan Rahuküla kui ka Laidi Zalekeshina teatasid oma valmisolekust loobuda kompensatsioonist töö eest volikogu juhtimisel.

Laidi Zalekeshina sõnul on  üheks tema tulevaseks ülesandeks e-volikogu käivitamine, millega alustatakse juba novembris. 

iii

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus