Mustvee linnavolikogu esimehe vastu algatati umbusaldus

Teisipäevasel istungil algatasid seitse  Mustvee linnavolikogu liiget umbusalduse volikogu esimehele Jaan Rahukülale, kellel väidetakse olevat vigu juhtimis- ja suhtlemissiilis. Umbusaldajad heidavad talle ette ka seadusandliku võimu nõrka teostamist  linnavalitsuse suhtes. Jaan Rahuküla kavatseb umbusalduse õnnestumisel Mustvee linnavolikogust lahkuda.

</span>

Avaldusele Jaan Rahuküla umbusaldamiseks on Mustvee linnavolikogu  11-liikmelisest koosseisust alla kirjutanud Artur Aganitš, Sergei Borodin, Andrus Eiser, Valentina Jazõkova, Tatjana Kudina, Anatolia Lunina ja Marianne Kivimurd-Tarelkina. 

See on Mustvee

“Minu arvates tingisid umbusaldamise pikemal perioodil avaldunud vajakajäämised juhtimis- ja suhtlemisstiilis. Näiteks ise pidasin umbusaldamiseks silmas ka ühte konkreetset põhjust.

6. detsembril laekus volikogusse ettepanek Mustvee Vene Gümnaasiumi hoolekogult, kuid haridus- ja kultuurikomisjoni esimehena sain ma sellest alles juhuslikult teada 21. aprillil. Tekib küsimus, millest lähtudes volikogu esimees otsustab. Lähtudes linna põhimäärustest, tuleb sellistele kirjadele vastata  kolme kuu vältel. Praeguseks on aga kirja saabumisest möödas neli ja pool kuud. Pealegi käsitles hoolekogu pöördumine olulist teemat ehk õppekeelt koolis ja selles peaks olema igal lapsevanemal õigus kaasa rääkida,” ütles Marianne Kivimurd-Tarelkina.

Artur Aganitši hinnangul tegutsevad Jaan Rahuküla ja teised volikogu liikmed erinevates suundades. “Me ei tunneta tegelikult tuge volikogu esimehelt, kes peaks teostama järelvalvet linnavalitsuse tegevuse üle. Sellest ka tingitud umbusk ja usalduse kaotus,” ütles ta.    

“See on Mustvee,” ütles Jaan Rahuküla enda vastu esitatud umbusaldust kommenteerides, pidades silmas, et tegemist on omavalitsusega, kus vastuolusid ennegi tekkinud.

“Ma ei kavatse umbusaldajatega oponeerima hakata ja kui umbusaldus läbi läheb, plaanin linnavolikogust lahkuda. Soovinuksin umbusaldusteema päevakorda võtmist  juba kohe pärast selle esitamist, kuid vastavalt seadusele pole see võimalik,” nentis Rahuküla, kes valiti Mustvee linnavolikogu esimeheks pärast 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisi. 

Istungit juhib volikogu vanim liige

Jaan Rahuküla vastu algatatud umbusaldusavalduse arutamiseks kogunevad Mustvee linnavolikogu liikmed istungile esmaspäeval, 9. mail kell 10.00.

“Kui selle küsimuse käsitlemisel tuleb leida istungi juhtija, siis sobiks selleks seadusest lähtudes volikogu aastatelt vanim liige Sergei Borodin,” ütles Artur Aganitš. Nimelt pole Mustvee linnavolikogul aseesimeest.

Umbusalduse õnnestumise korral on kavas samal istungil ka uus linnavolikogu esimees valida.

“Oleme kandidatuure arutanud, kuid konkreetsetest isikutest on veel vara rääkida,” teatas Artur Aganitš. Vooremaale teadaolevalt saab selleks eelmine volikogu esimees Tatjana Kudina.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus