Mustvee linnavõim sahkerdab küttepuude rahaga

Kui teile pakutakse 70-eurost toetust, et talveks küttepuid osta, siis te ju võtate selle vastu?

Ühele oma nime avalikustamisest keeldunud Mustvee linnas elavale pensionärile astus möödunud nädalal tänaval ligi linnavolikogu liikme elukaaslane ja pakkus küttepuude ostmiseks 70 euro suurust toetust. Pensionär ei osanud esialgu midagi öelda. Mõne aja pärast oli sama isik tal ukse taga. Tehing käis kiiresti – pensionär andis valmistrükitud tekstile allkirja ning küttepuude ostmiseks mõeldud 70 eurot kanti tema arveldusarvele.

Kas toetust saanul tuleks kohalikel valimistel kellegi konkreetse isiku poolt hääletada, sellest esialgu ei räägitud. Pensionär on veendunud, et selle teema juurde tullakse hiljem kindlasti tagasi, sest tasuta lõunaid pole. 

Võimalusest abi saada ei teavitatud

Võimalusest saada abi küttepuude varumisel pole Mustvee linna elanikke teavitatud linnalehes ega ka linna veebilehe kaudu.

Linnavolikogu revisjonikomisjoni hinnangul puudub Mustvees toetuste jagamisel loogika ja seaduslikkus. Mustvee linnavolikogu revisjonikomisjon leidis, et abilinnapea Aleksandr Apolinsky eestvedamisel on eiratud kehtivat korda ja tavasid, mida omavalitsusel tuleb arvestada elanikele küttepuude ostmiseks toetuse maksmisel.

Võimulolijate kritiseerijad peavad vastava raha eraldamise tegelikuks eesmärgiks osade mustveelaste poolehoiu võitmist kohalikel valimistel.

Revisjonikomisjon tegi 16. augustil kindlaks, et linnavalitsuse istungil otsustati osadele elanikele küttepuude muretsemiseks sularaha välja maksta, sest väideti, et neil puuduvad arvelduskontod.

Sotsiaal- ja eelarvekomisjoni esimehe Mati Kepi sõnul õnnestus komisjoni koosolekul linnapea Max Kauri nõusolekul näha nii-öelda “salastatud” rahasaajate nimekirju.

“Selgus, et sularaha saajate nimekirja kuulujatest olid enamikul arvelduskontod olemas. Tuli välja, et rahajagamine viidi läbi enne, kui linnapea vastava korralduse oli allkirjastanud. Rahade eraldamist korraldanud abilinnapealt Apolinskylt ei õnnestunud selgitusi saada, sest kella kümneks polnud ta veel linnavalitsusse tööle jõudnud,” rääkis sotsiaal- ja eelarvekomisjoni esimees. 

Linna eelarves pole puude ostmiseks raha ette nähtud

Volikogu liikmed kirjeldasid Vooremaale, kuidas Apolinsky teatas, et tal pole võimalik avada seifi, milles hoitakse küttepuude toetuste maksmist kajastavaid dokumente, sest ta olevat seifi võtme koju unustanud. “Tekib küsimus, miks tegeles Apolinsky sotsiaaltoetuste maksmise korraldamisega, teadolevalt pole see töö tema ametijuhendis kirjas,” arutles revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova. Tema sõnul pole praegusse linnaeelarvesse plaanitud raha, mida võiks küttepuudeostu toetuseks jagada.

“Varem kehtis Mustvee linnavalitsuses kord, kus tuli esitada ostutšekk või arve puude ostmise kohta ja inimesel pidi pere majanduslikku olukorda arvestades ja perekonnaseadusest lähtuvalt olema toetuse järele reaalne vajadus. Praeguse linnavalitsuse ajal ei nõuta aga mingeid dokumente. Nii jääb arusaamatuks, kas vastav raha läheb küttepuude ostmiseks või kulub kuhugi mujale.

Teades, et lähenevad kohalike omavalitsuste valimised, võib “kummalise” rahajagamise tegelikuks eesmärgiks pidada häälte “ostmist” osadelt valijatelt. Nii võib arvata, et teatud huvirühmad on Mustvees alustanud valimiskampaaniaga. Iseäranis taunitav on, et seda püütakse teha linnakassast pärit rahadega,” ütles Mati Kepp.

Mustvee linnavõimudelt ei õnnestunud Vooremaal enne ajalehe trükkiminekut kommentaare saada, sest e-kirjale nad ei vastanud ning polnud ka telefonitsi tabatavad.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus