Mustvee linnapeaks valiti üllatuskandidaat Pavel Kostromin

Neljapäeval peetud istungil valis 11-liikmeline Mustvee linnavolikogu kaheksa toetava häälega linnapeaks üllatuskandidaadi, praeguse ettevõtja Pavel Kostromini (47), kes on linnapeaametis olnud ka aastatel 1997-2002. Teist kandidaati, Peterburi linnavalitsuse nõunikku Max Kauri soovisid linnapeana näha kolm saadikut.

Istungil, mille päevakorras oli Mustvee linnapea valimine, olid kohal kõik üksteist volikogu liiget. Mustvee Vene Gümnaasiumi direktor Jaan Rahuküla esitas linnapeakandidaadiks Pavel Kostromini.

“Kostromin on Mustvees sündinud, kasvanud ja õppinud ning kodulinnas mitmel korral ka linnapeaks valitud. Ta oskab oma seisukohti selgesti välja öelda, põhjendada ja kaitsta,” iseloomustas Rahuküla.

Mustvee linnavolikogu esimees Tatjana Kudina pakkus linnapeaks aga Peterburi linnavalitsuse nõuniku ja Tallinna linnavolikogu liikme Max Kauri, kes ainsana linnapea ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkursil edukamate hulka pääsenud isikutest ka volikogu istungil osales.

Pavel Kostrominilt oli linnapeaks kandideerimiseks nõusolek. Häältelugemise komisjoni esimees, Mustvee Gümnaasiumi direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina teatas, et salajasel hääletamisel oli Pavel Kostromin saanud kaheksa ja Max Kaur kolm toetavat häält.  Rikutud sedeleid hääletuskastis polnud.

Linnavolikogu esimees Tatjana Kudina tänas Max Kauri kandideerimise eest. Kaur teatas, et  Mustvee linnavolikogu liikmed võivad soovi korral  ikka muredega  tema poole pöörduda.

Pavel Kostromin asub Mustvee linnapeana ametisse 1. veebruaril.  Tema töötasuks  määras linnavolikogu 1280 eurot kuus.

Praegune Mustvee linnavolikogu liige ja kahel korral linnapeaks valitud Mati Kepp tunnistas, et hääletas uue linnapea valimistel  Pavel Kostromini poolt. “Pidasin valiku tegemisel silmas tema kohalike olude tundmist ja üsna pikaajalist kogemust omavalitustöös Mustvees.

Usun aga, et uus ametiperiood saab Kostrominil võrreldes varasematega raskem olema. Esmajärjekorras tuleks tal tegelda valdkondadega, millest sõltub linnaelanike igapäevane toimetulek ja heaolu. Kiire lahendus tuleb koos volikoguga leida finantsprobleemidele.  Väga oluline on ka haridusteema ja gümnaasiumihariduse tulevik.  Ennekõike läbi projektide tasuks teostada ka ideid, mis aitavad Mustveel silma paista nii üle-eestilises kui ka rahvusvahelises mastaabis,” tõdes volikogu liige ja üle-eelmine Mustvee linnapea.

“Loodan, et Pavel Kostromin aitab igakülgselt kaasa sellele, et Mustveesse uus sadam ehitatakse. Teretulnud on ka koostöö meie kalurite organisatsiooniga,” ütles Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.       

“Mustvee kui Peipsi piirkonna ühe majanduslikult ja kultuuriliselt olulisema keskuse  stabiilseks arenguks on vaja teha mitmekülgset tõsist tööd Soovin selleks linnavolikogule, linnavalitusele, kõigile mustveelastele palju jõudu, pealehakkamist, tasakaalukust ja muidki häid omadusi. Linnapeaks valitud Pavel Kostromini olen valmis oma ametiga kaasnevates võimalustes abistama ja toetama paikonna käekägu edendamisel,” kinnitas  Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Pavel Kostromin pidas otstarbekaks ja eetiliseks rääkida oma plaanidest linnapeana veebruaris, kui on ametisse asunud. 

Pavel Kostromini ametikäik

*Töötanud Jõgeva autobaasis

*Firmas Peipsi Laine osakonnajuhatajana

*Olnud Silmeti majandusosakonna juhataja

*Ajavahemikul 1997-2002 Mustvee linnapea

*Kuulunud ka Mustvee linnavolikogusse aastatel 2002-2005

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus