Mustvee linnapeaks valiti Mati Kepp

Eilsel istungil valis Mustvee linnavolikogu seitsme poolthäälega linnapeaks valimisliidu “Kodulinna areng“ esinumbrina kandideerinud Mati Kepi. Senist linnapead Lembit Kivimurdu toetas hääletamisel neli volikogu liiget.

Valimisliitu  “Kodulinna areng“ kuuluv volikogu aseesimees Laidi Zalekeshina esitas linnapeakandidaadiks Mati Kepi, Keskerakonna saadik Tatjana Kudina aga Lembit Kivimurru.

Salajasel hääletusel linnapeaks valitud Mati Kepp märkis, et peab oluliseks projektide elluviimist, mis tal pooleli jäid, kui tal tänavu juulis umbusaldusavalduse  tõttu linnapea kohalt lahkuda tuli. “Jätkata on vaja sadama teemaga ja kultuurikeskuse ning linnaraamatukogu renoveerimisega. Pean oluliseks, et linna jääksid alles ja areneksid nii Mustvee Gümnaasium kui ka Mustvee Vene Gümnaasium. Lahendamist vajavad ka paljude inimeste igapäevamured, nagu teede korrashoid, liigvesi jne.”

Linnapeakandidaat Lembit Kivimurd keskendus oma sõnavõtus linnavolikogu kui seadusandliku ja linnavalitsuse kui täidesaatva võimu koostööle.

Volikogus arutati linnapeale töötasu määramist. Valimisliitu “Kodulinna areng“ kuulunud Andrus Eiser märkis, et vastavalt töölevõtmise tavadele võiks linnapea oma palgasoovi ise välja öelda. Mati Kepp teatas, et palk võiks jääda samaks, nagu see oli tema ametisoleku ajal aastatel  2007-2009 juuli ehk 20 000 krooni.  Tatjana Kudina ettepanek oli kehtestada linnapea palgaks 18 000 krooni.

“Kui praegu igal pool kokku hoitakse, võiks ka linnapea töötasu väiksem olla. Majanduslik olukord Mustvee linnas on tõsine. Näiteks viimasel ajal on olnud peaaegu võimatu maksta sotsiaaltoetusi,” ütles Kudina ettepanekut toetanud valimisliidu “Mustvee – minu kodu” saadik Evdokia Abakanova.

Seitsme poolthäälega otsustas volikogu kehtestada linnapea kuupalgaks 20 000 krooni.

“Ebaõige on asjadest aru saada nii, nagu oleksin endale ise palga määranud. Et minult palganumbrit küsiti, ütlesin selle välja ja volikogul oli võimalik hääletada,” märkis  Mati Kepp.

Evdokia Abakanova sõnul moodustavad tema kui valimisliidu “Mustvee – minu kodu” saadik, Keskerakonna saadikud Tatjana Kudina ja Anatolia Lunina ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Marianne Kivimurd-Tarelkina linnavolikogus neljaliikmelise opositsiooni. “Meie oleme seisukohal, et valitud linnapea ei soovi meiega koostööd teha,” teatas Abakanova.

“Mina ja mind toetav valimisliit “Kodulinna areng” on huvitatud koostööst iga volikogu liikmega. Koostöö on aga vastastikuse usalduse  ja  poliitilise kultuuri küsimus ning selle tekkimiseks peab olema sobilik õhkkond,” märkis  Mati Kepp.

Tekkinud arutelul avaldas  eelmise volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Sergei Borodin arvamust, et uue sotsiaalkomisjoni esimeheks võiks kandideerida Evdokia Abakanova.

Abakanova teatas, et ta pole sellest ametikohast huvitaud.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus